Ett fackförbunds roll är att företräda dina intressen som arbetstagare gentemot din arbetsgivare. Det ligger alltså i alla anställdas intresse att vara med i ett fackförbund. Trots detta är inte alla med i facket. Jag tänker därför gå igenom några vanliga argument mot fackligt medlemskap och förhoppningsvis slå hål på dessa.

“Det är för dyrt!”

Den vanligaste anledningen till att inte vara med i facket är kostnaden. Kostnaden kan variera mellan olika förbund och kan också bero på din inkomst. Men förutom att facket förhandlar om kollektivavtal (som i sig är värt ca 80 000 kr/år i snitt), finns det många andra fördelar i ett fackligt medlemskap:

 1. Inkomstförsäkring
  Från A-kassan kan du som mest få 80% av din lön upp till 25 025 kr, med inkomstförsäkring kan du få samma procentsats på inkomster upp till 80 000 kr.
 2. Rättshjälp
  Om det uppstår en konflikt på din arbetsplats kan facket företräda dig. Oftast går det att lösa genom förhandling med arbetsgivaren, men ibland går det hela vägen till domstol. Då betalar facket för dina rättegångsavgifter och företräder dig juridiskt.
 3. Försäkringar
  Genom att gå med i facket kan du anslutas till olika försäkringar, eller i alla fall få rabatt på dessa. Som medlem i Fackförbundet ST får du förutom inkomstförsäkring även: livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapitalsförsäkring och händelseförsäkring.
 4. Anställningstrygghet
  Om en arbetsgivare vill frångå turordningsreglerna måste de förhandla med facket. Därför upplever till exempel 80% av LO:s medlemmar att de har högre anställningstrygghet som en konsekvens av sitt fackliga medlemskap.

Så ja, det kostar pengar att vara med i facket. Men kostnaden att inte vara med kan bli ännu högre.

“Facket är bara för sossar”

Det finns de som tycker att fackets politiska roll är problematisk. Det går inte att komma ifrån att fackets roll är politisk och det ska den vara.

När det kommer till partipolitik är Fackförbundet ST obundna, vilket även är fallet för en majoritet av de svenska fackförbunden. För att bedriva ett fackligt arbete måste vi dock ta politisk ställning ibland, för all politik som bedrivs har inte våra medlemmars intressen i fokus. Våra ställningstaganden utgår alltid från det som gynnar våra medlemmar och inget annat.

“Facket har spelat ut sin roll!”

Något som man ibland kan höra är att det inte längre är lönt att vara med i facket eftersom att de inte längre har samma inflytande. Att fackförbundens inflytande har minskat över tid stämmer till viss del. Men det är samtidigt fortfarande facket som förhandlar med arbetsgivare om kollektivavtal.

Kollektivavtalet reglerar löner, arbetstid, semester och mycket annat. Dessutom – det enklaste sättet att öka fackets och därmed din egen makt på din arbetsplats, är att gå med i facket. Ju fler vi är, desto starkare blir vi!

Vill du hellre läsa om fördelarna med facket? Här listar Fackförbundet ST varför du ska gå med.


Läs också:

Ännu fler skäl till att inte gå med i facket

Vilket fack ska jag välja?

Får chefen bestämma allt?