Många känner sig osäkra på vad som gäller när man använder sig av sociala medier på jobbet. Som den jurist jag är, är mitt självklara svar: det beror på. Eftersom det svaret inte gör dig klokare ska jag försöka lista några enkla regler.

1. Arbetsgivaren bestämmer hur arbetstid och arbetsredskap används

Arbetsgivaren bestämmer över hur arbetsredskap såsom dator, platta eller mobiltelefon får användas. Alltså, ta reda på om det finns någon it-policy eller andra regler kring hur man får använda sitt arbetsredskap privat och i vilken mån man får göra det på arbetstid. Hos de allra flesta arbetsgivare får man som anställd använda datorn eller mobilen även för privata syften, i den mån det inte inkräktar på ens arbete, orsakar kostnader eller innebär säkerhetsrisker.

2. Yttrandefrihet

Alla medborgare i Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Om du är offentligt anställd gäller yttrandefriheten fullt ut. Lika lite som staten får ingripa mot medborgare för deras yttrande får staten som arbetsgivare ingripa mot anställda som nyttjat sin yttrandefrihet.

3. Lojalitetsplikt

Om man är anställd av ett privat företag är man bunden av en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Det betyder ungefär att man ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Man får till exempel inte skriva ofördelaktiga saker om sin arbetsgivare eller kunder. Om man gör det kan arbetsgivaren vidta åtgärder, till exempel ge dig en varning. I värsta fall kan man till och med riskera sin anställning.

4. Tystnadsplikt

Som anställd kan man få reda på uppgifter i sitt arbete som det är sekretess på, med andra ord, man är bunden av tystnadsplikt. Dessa uppgifter får man inte sprida. Ett undantag är att offentligt anställda kan ha rätt att lämna sekretesskyddad information till journalister (meddelarfrihet). Men om du själv skriver något på Facebook eller Twitter eller lägger upp en bild på Instagram anses det generellt inte ha skett på ett sådant sätt att meddelarfriheten gäller.

5. Tänk efter först

Att mordhota din chef på Facebook är lika korkat (och olagligt) som att göra det i verkligheten. Oavsett om du har rätt (yttrandefrihet) att skriva taskiga saker om dina kollegor är det dumt att göra det. De flesta fall som jag stött på handlar just om personer som gjort ogenomtänkta inlägg och i många fall ångrar de sig i efterhand. Så oavsett om du har rätten på sida att säga eller skriva vad du vill är min rekommendation att tänka efter före. Ditt inlägg kan läsas, sparas och spridas i en mycket större omfattning än vad du själv avsåg från början.


Läs också:

De fick sparken för sina Facebook-inlägg – så gick det sen

Ifrågasätt din filterbubbla!

Skriv en kommentar

x