Dags för lönesamtal. För vissa kanske det väcker känslor kämpaglöd och motivation medan andra känner oro och obehag. Oavsett hur det känns för just dig, är det bra att veta hur du undviker de vanligaste fallgroparna. 

1. Du har inte förberett dig

Black And White Idk GIF by IFC - Find & Share on GIPHY

Att ta sig tiden att själv reflektera över sin prestation under året, bra feedback man har fått, goda utvärderingar, ny kompetens och konkreta arbetsuppgifter man tagit sig an är en förutsättning för ett värdefullt samtal. Koppla med fördel dessa direkt till arbetsplatsens lönekriterier så att du har konkreta exempel att ge till chefen. Fler tips på hur du förbereder dig hittar du här. 

2. Du jämför dig med en enskild kollega

The Good Place GIF by NBC - Find & Share on GIPHY

Din kollegas lön är inget sakligt argument för att höja din egen. Hur mycket du får i lön beror på vilket arbete du själv utför och inte på hur dina kollegor presterar. Det du däremot kan göra är att jämföra dig med strukturer och utgå från den branschspecifika lönestatistiken för din tjänst.  

3. Du använder privatekonomin som argument

Stop It It'S Always Sunny GIF by It's Always Sunny in Philadelphia - Find & Share on GIPHY

Att din sambos enda inkomst är CSN-lånet eller att ni behöver renovera om köket är ingenting som din chef har något med att göra och som definitivt inte kommer bidra till att du får högre lön. So stop. Just stop.  

4. Du hotar med uppsägning

I Give Up GIF - Find & Share on GIPHY

Så länge du faktiskt inte med säkerhet kommer gå vidare till handling är detta bland det sämsta du kan säga under ett lönesamtal. Om du däremot faktiskt har fler jobbmöjligheter som är intressanta kan du ta upp detta och formulera det till en fråga om att du ”trivs och gärna är kvar och undrar hur ni kan hitta en bra lösning?”.  

5. Du blandar in känslor för mycket

Mean Girls Feelings GIF - Find & Share on GIPHY

Att berätta hur ”kränkt” du känner dig eller hur ”sorgligt” det är att din prestation inte värdesätts leder sällan någonvart i detta sammanhang. Försök att alltid hålla dig till sakliga argument, exempel och frågor. Välj exempelvis ut tre saker som varit extra nämnvärda och prata om dessa på ett konkret och faktabaserat sätt.  

6. Du tror att chefen vet vad du har presterat (och vågar inte skryta)

Believe Kanye West GIF - Find & Share on GIPHY

Det må vara en rimlig förväntan, men ingenting du kan räkna med tyvärr. Din chef vet sällan exakt vad du gör på jobbet och det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen. Du behöver själv ta ansvar för att påminna chefen om din prestation och utveckling under året. Beskriv arbetsuppgifter som du är särskilt stolt över utan att det blir alldeles för brett. Var noggrann och beskriv ingående vad du har gjort och varför det blev bra. Om du är ovan och lite obekväm med att framhålla dina förtjänster och meriter så försök intala dig själv att du förhandlar åt någon annan som du tycker gör ett riktigt bra jobb.   


Läs också:

Därför gillar chefen när vi håller tyst om våra löner 

Saker du inte ska säga på jobbintervjun

Skriv en kommentar