Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön anpassas till de anställdas olika förutsättningar. Du är din egen måttstock för om din arbetsmiljö är tillräckligt bra, men du kan inte kräva vad som helst. Låter det luddigt? Här är några konkreta tips om du vill skapa förändring.

Arbetsmiljölagen säger att ”arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Social och teknisk utveckling kan alltså sätta en gräns för vad man kan begära av sin arbetsgivare. Konkretiserat kan det till exempel innebära att den som är ensam om att känna lindriga allergiska besvär av något ospecifikt i arbetsmiljön har mindre chanser att få gehör än den som har kraftfulla reaktioner eller som delar detta bekymmer med många.

”arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Så hanterar du brister i din arbetsmiljö

 1. Bit inte ihop. Problem blir inte bättre för att du ignorerar dem.
 2. Prata med dina kolleger. Det kan vara bra att veta om du är ensam i din upplevelse eller om flera delar samma problem.
 3. Prata med din arbetsledare. Lösningen kan finnas lokalt.
 4. Prata med chefen som har arbetsmiljödelegering, ofta är det samma som lönesättande chef. Arbetsgivaren och ingen annan är ansvarig för arbetsmiljön. Chefen med arbetsmiljödelegering representerar arbetsgivaren.
 5. Prata med ditt skyddsombud om du upplever att samtalet med chefen inte ger resultat. Hen kan företräda dig och har särskilda befogenheter gentemot arbetsgivaren.
 6. Prata med ditt huvudskyddsombud om du upplever att samtalet med skyddsombudet inte ger resultat.
 7. Om inget annat hjälper, vänd dig till Arbetsmiljöverket. De har rätten att ställa krav på hur arbetsmiljön ska vara. Om du får rätt i frågan kan din arbetsgivare tvingas betala ett vitesbelopp. I vissa fall kan myndigheten även förbjuda farliga arbetsmiljöer.

Läs också:

5 tips: så minskar du stressen inför semestern

Vem blir sjuk av stress?

9 Kommentarer

 • Uaiporn Jäverlind
  Publicerad 2017-10-25 02:08

  Jag hade tidigare sökt hjälp och vill ha kontakt med ST förbud 2gånger båda i telefon och melj inga kontakta mig tillbaka. Då man blev jag miss nöjd med att ST blir sig inte om sina medlem.

  • Mattias Davidsson
   Mattias Davidsson
   Publicerad 2017-10-26 10:46

   Hej. Det var tråkigt att höra. Ring ST Direkt på tel 0771-555 444. Där finns rådgivare mellan kl 8 och 17 varje vardag. //Mattias, ST Direkt

 • Kalle Snuggles
  Publicerad 2017-10-25 02:37

  Bra info. Dock så finns det sedan 1 juli 2014 inte några viten utan sanktionsavgifter.

  • Mattias Davidsson
   Mattias Davidsson
   Publicerad 2017-10-26 10:52

   Hej Kalle. Arbetsmiljöverket kan förena ett föreläggande med ett vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggande kan tvingas att betala en summa pengar. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 • Statligt anställd
  Publicerad 2017-10-25 08:40

  ST snackar så mycket goja så de inte är sant. Deras medlemmar har inget skydd eller stöd i några frågor eftersom de som ska representera en inte har någon kunskap eller kulor att för att ta en konflikt med chefen. Gå ur facket omedelbart och anmäl till miljöarbetsverket eller någon annan instans beroende på frågan i sig. Du kommer spara tid, energi och pengar.

  • Mattias Davidsson
   Mattias Davidsson
   Publicerad 2017-10-26 10:55

   Tråkigt att du har de erfarenheterna. De anställda väljer sina fackliga ombud och skyddsombud. ST lägger ned betydande resurser på att utbilda de förtroendevalda. När det gäller arbetsmiljöfrågorna bör den anställde i första hand vända sig till chef och skyddsombud. Den som vänder sig direkt till Arbetsmiljöverket kommer sannolikt att bli hänvisad tillbaka till sin chef och skyddsombud.

 • Lena
  Publicerad 2017-10-25 11:12

  Mycket bra att ni tar upp detta! För organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns nu föreskrifter som alla arbetsgivare ska följa. De riktar in sig på vilka förutsättningar organisationen ger för att skapa hälsa. Då kan vi komma bort ifrån diskussionen om det är arbetet eller privatlivet som orsakar problem. Oavsett detta så ska arbetsgivaren skapa bra förutsättningar i organisationen.

 • Anna
  Publicerad 2017-11-18 06:04

  Har en kompis som är sjukskriven för utmattning på grund av arbetssituationen. Arbetsgivaren gör ingenting för att underlätta nu när hon ska börja försöka jobba sig tillbaka. Ex har hon blivit av med kontoret hon satt i och placerats ihop med ett antal andra i samma rum. Som utmattad är inte en rörig miljö bra alls. Enligt facket och försäkringskassan så kan man inte göra något åt att arbetsgivaren inte ens försöker. Stämmer det?

  • Mattias Davidsson
   Mattias Davidsson
   Publicerad 2017-11-22 15:16

   Hej Anna. Arbetsgivaren har långtgående skyldigheter att rehabilitera en anställd som kommer tillbaka från sjukskrivning. I rehabiliteringen ingår ofta anpassningar av arbetet som är skräddarsydda efter den anställdes behov. Det kan vara anpassningar av arbetstiden, både dess längd och förläggning. Det kan vara anpassning av arbetsuppgifter och även anpassning av arbetsutrustning och lokaler. Spontant låter det väldigt bakvänt att din kompis blivit av med sitt arbetsrum under sjukskrivningstiden och nu förväntas sitta i en mer rörig miljö. Om hon tidigare har haft ett eget rum, verkar det osannolikt att det skulle vara omöjligt att ordna ett igen, åtminstone under rehabiliteringen. Arbetsgivarens skyldigheter finns reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/

Kommentarsfältet är stängt.