Vad bryr sig unga om när de söker jobb? Ja du, det tar rekryteringsföretaget Academic Work reda på när de varje år gör en undersökning om vad som är viktigast för unga akademiker och studenter när de ska söka jobb.  

Spontant kan man tänka sig att lönen är det absolut viktigaste för målgruppen. De har ju trots allt skuldsatt sig för att få en utbildning och vill nu, rimligen, få betalt för detta. Men ”Bra lön och förmåner” hamnar faktiskt först på andra plats.  

Istället är det ”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” som toppar listan 

Kollegorna är en stor del av vår vardag 

När man tänker på att flesta träffar sina arbetskamrater mer eller lika mycket som sin partner, familj eller vänner kanske det inte är så oväntat. Kollegorna påverkar så klart ens mående under 8 timmar per dag och ibland även utanför arbetstid. Enligt en ny undersökning påverkar kollegorna också hur vi lever våra liv. 43% av de tillfrågade uppgav att kollegorna har ett stort inflytande när det kommer till val i livet.  

Är det ökad stress som gjort arbetsmiljö till prio ett? 

Arbetsmiljö innefattar och påverkas av en mängd olika aspekter. Något som har blivit särskilt kännbart inom den statliga sektorn de senaste åren är myndigheternas effektiviseringar. Dessa leder ofta i praktiken till att färre människor ska göra fler arbetsuppgifter.  

Unga som kommer ut i arbetslivet nu förväntas hålla längre än tidigare. Därför är en god arbetsmiljö viktigare än någonsin. En rimlig arbetsbelastning och rätten till ordentlig återhämtning är förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

Unga vill även ha trygga anställningar 

En faktor som tidigare inte varit med på listan är ”Trygg anställning”, men i år dök den upp på en sjätteplats. Denna utveckling kanske kan förstås av att majoriteten av de som har en tidsbegränsad anställning är just unga. Det kan också ses som en motreaktion till det ständiga behov av förändring och stabilitet som finns i dagens i samhälle och arbetsmarknad. 

Trygghet på jobbet är mer än en fast anställning 

Målgruppen definierar faktiskt inte ”Trygg anställning” som enbart en anställningsform, utan väver även in frågor som jämställdhet, likabehandling och mångfald i begreppet 

I den statliga sektorn är visstidsanställningarna många, vilket är ett stort problem, bland annat för att en bitter bieffekt kan bli att de med otrygg anställning inte vågar säga ifrån om någonting går fel till på arbetsplatsen. När de anställda tystnar kan just de frågorna som uppenbarligen är viktiga för unga i arbetslivet bli lidande.  

Chefens ansvar är stort 

Fackförbundet STs utgångspunkt är att ansvaret för arbetsmiljön är chefens. Chefer måste ta sitt ansvar att tillsammans med skyddsombud arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga sexuella trakasserier och främja likabehandling. För att främja mångfald på arbetsplatsen så måste facket kopplas in i både rekryteringsprocesser och det systematiska likabehandlingsarbetet.  

Om staten som arbetsgivare ska vara attraktiv för unga akademiker måste arbetsgivarna ta dessa frågor på allvar. Den nya generationens statstjänstemän förtjänar både en bra arbetsmiljö och trygga arbetsplatser! 


Läs också:

6 kompetenser som ökar din chans till jobb i staten

Chefens syn på makt – en nyckel till god arbetsmiljö

Size matters – alla behövs för att fixa ett bättre arbetsliv

Skriv en kommentar

x