Den anställde kommer in till jobbet och får beskedet från chefen, sedan får denne gå i bästa fall gå till sitt skrivbord och plocka ihop sina personliga tillhörigheter innan säkerhetsvakterna eskorterar ut en. Scenen känns igen från många olika amerikanska filmer och tv-serier. Men riktigt så får det inte gå till i verkligheten, i vart fall inte på svensk arbetsmarknad. 

Youre Fired Donald Trump GIF - Find & Share on GIPHY

Uppsägning är oftast en lång process 

Om en arbetsgivare vill säga upp en anställd föregås detta oftast av en lång process. Den anställde måste medvetandegöras om sina fel, att anställningen är i fara om misstagen återupprepas och få chansen att bättra sig. Det här kallas ibland för ”LAS-varning”.  

Om den anställde sedan fortsätter att missköta sig ska arbetsgivaren varsla om uppsägning, vilket i praktiken är att lämna ett besked till den anställde och till facket om att arbetsgivaren avser att säga upp den anställde. Då har både den anställde och facket möjlighet att begära överläggning för att diskutera om skälen för eventuell uppsägning och det är möjligt att komma överens, att anställningen ska upphöra eller att den anställde får vara kvar.  

Dessutom måste arbetsgivaren undersöka möjligheterna att omplacera den anställde till andra lediga tjänster. Bara i de fall det inte är möjligt att omplacera och man inte komma överens kan arbetsgivaren gå vidare och fatta beslut om uppsägning.  

Avsked går snabbare – men starka skäl krävs 

Om den anställde misskött sig riktigt grovt kan arbetsgivaren istället överväga att avskeda den anställde. Skillnaden är att arbetsgivaren inte i förväg behöver varna den anställde om att ett visst handlande är fullständigt oacceptabelt eller leta efter omplaceringsmöjligheter. Inför avskedet är det dock samma förfarande med varsel och överläggning 

I statlig sektor är det extra noga 

Inom staten får inte chefen göra detta själv utan ska anmäla ett ärende till Personalansvarsnämnden – en nämnd som fattar beslut om att skilja en anställd från anställningen. Personalansvarsnämnden har sedan ett sammanträde och fattar beslut om uppsägning eller avsked. 

Detta gäller både vid uppsägning och avsked.  Varje myndighet har sin egen personalansvarsnämnd där generaldirektören är ordförande och det även sitter personalföreträdare samt andra, t.ex. högre chefer eller riksdagsledamöter beroende på myndighet.  

Det räcker inte heller med ett muntligt besked utan inom staten måste beskedet vara skriftligt för att vara giltigt. Beskedet ska innehålla information om hur man ska göra om man ifrågasätta, tvista om, uppsägningens eller avskedets giltighet. 

Uppsägningstid gäller oftast 

r man lunka iväg med sina tillhörigheter i en låda med en gång då? Oftast inte. Vid en uppsägning så har man rätt till uppsägningstid mellan 1–6 månader beroende på hur länge man varit anställd. I huvudregel arbetar man kvar under sin uppsägningstid om man inte kommer överens om annat. Om man blir avskedad måste man dock sluta samma dag som man får beskedet om avsked. 

 den svenska arbetsmarknadsmodellen med förhandlingar, förutsägbarhet och ett starkt anställningsskydd passar sig kanske inte så bra för film och TV.  


Läs också:

Har du koll på din visstidsanställning?

Anställningsavtal – Tre viktiga saker att kolla innan du skriver på

Inlasning och utlasning – så funkar det

Skriv en kommentar

x