Funderar du på att extraknäcka på helgerna, växla upp ett ideellt engagemang eller kanske starta eget kring en hobby? Det är oftast okej, men det finns 3 situationer när chefen kan säga nej. Det är om din bisyssla:

  1. tar en massa tid från det vanliga jobbet (arbetshindrande bisyssla).
  2. konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet (konkurrensbisyssla).
  3. hotar att skada ditt eller arbetsgivarens förtroende och anseende (förtroendeskadlig bisyssla).

Fråga om du är osäker på reglerna

I vissa anställningar förväntas du på eget initiativ berätta för chefen om du har bisysslor. Det är kanske vanligast i privat sektor. Offentliganställda förväntas i de flesta fall berätta först när och om chefen frågar.

Oavsett vilka regler som gäller kan det vara klokt att meddela arbetsgivaren om du känner dig osäker. Då slipper du obehagliga överraskningar senare. Arbetsgivaren kan nämligen besluta att din bisyssla inte är förenlig med anställningen och att du måste sluta med den.

Förbud mot bisyssla kan inte överklagas. I stället måste du tvista med arbetsgivaren. Vänd dig därför till lokala facket om chefen har för avsikt att förbjuda och du anser att det är fel.

Tänk på att:

  • Sysslor som är en del av privatlivet inte räknas som en bisyssla.
  • Det måste inte förekomma ekonomisk ersättning för att en verksamhet ska klassas som bisyssla.

Läs också:

Läskigt att byta jobb? Du kan ha rätt till tjänstledighet!

Engagera dig i din hobby – få yrkeskompetens på köpet!