Nu är de allra flesta tillbaka på jobbet igen efter semestern och säsongen för planeringsdagar är här. Inte sällan med inslag av sociala aktiviteter i syfte att skapa god stämning och sammanhållning. Som chef finns då några saker du bör tänka på vad gäller upplägg och innehåll om du vill ha kreativa och öppna medarbetare.

En bra sak att börja med är att reflektera över det ansvar du har. Då menar jag inte för budget, verksamhet eller administration av löneutbetalningar. Utan snarare på ansvaret för hur du bemöter dina medarbetare.

Problematiken med det demokratiska ledarskapet

Numera utbildar sig de allra flesta chefer i ledarskap. Honnörsord är öppenhet och tillgänglighet. Den demokratiska ledaren strävar efter och gör också mycket gott för medarbetarna och arbetsmiljön. Men det transparenta ledarskapet är inte odelat bra. All välmening kan ibland få oönskade konsekvenser.

Därför vore det nyttigt även för den icke-auktoritära chefen att då och då tänka på sina medarbetare som underordnade. Då blir den faktiska maktrelationen mer tydlig.

Chef och medarbetare är inte jämlika

Själva begreppet medarbetare är lite vilseledande – som om chef och anställd vore på arbetsplatsen under lika villkor. Så är det ju som bekant inte.

Faktum är att chefen kan avgöra hur ens fortsatta karriär utvecklas. Chefen kan avskeda, kontrollera var och hur arbetsuppgifter ska utföras och har även rätt att fastställa vilken lön medarbetaren är värd.

Hantera makten med varsamhet

Den ojämlika relationen kräver att du som chef behandlar dina anställda med varsamhet. Tråkigt nog finns det de som känner oro och till och med rädsla inför chefens idéer och beslut – inte minst inför kickoff och planeringsdagar. Då kan det vara svårt att vara uppriktig och säga nej till påbjudna upptåg och teamövningar.

Det är ju inte alla som gillar att löpa på en hinderbana, gå omkring med bindel för ögonen eller krypa runt i ett becksvart rum. Sådana lekar kan till och med upplevas som intrång i den personliga sfären. Så var både försiktig och sparsam med vad du föreslår och ge utrymme för valfrihet.

Skapa en trygg miljö där det är okej att säga nej

När du som chef förbereder planeringsdagarna bör du alltså fundera över vilka dina underordnade är och var de befinner sig. Vad är helt i sin ordning att hitta på? Din uppgift är att skapa en trygg miljö där var och en känner att det är tillåtet att säga; Nej! Jag vill inte vara med på detta.

Om du lyckas med det får du anställda som vågar vara uppriktiga och ger dig ärlig respons. Det skapar inte bara en god arbetsmiljö, utan även kreativa och mer öppna medarbetare.


Läs också:

Får chefen bestämma allt?

Så undviker du de tre vanligaste chefsfällorna

Fast i favoriseringsfällan? Här är 5 tips för ett objektivt ledarskap

Skriv en kommentar