Studietiden är en fantastisk del av livet, men avgörande för att den ska bli just fantastisk är ens ekonomiska situation. Själv ser jag tillbaka på studietiden med mycket glädje och nostalgiLiksom alla andra levde jag knappast något liv i överflöd men jag hade ett sommarjobb som gav mig lite extra inkomster, jag blev aldrig långvarigt sjuk och studierna flöt på bra. Jag hade ungefär så bra förutsättningar som man bara kan ha.  

Att vara student är däremot inte alltid en dans på rosor. Kraven är höga, (studie)medlen är små i jämförelse med vad ett vanligt kneg ger, och pressen är ibland väldigt hög. Därför tycker jag att det är enormt viktigt att du som student känner till vad det är som gäller när det kommer till din huvudsakliga inkomst; studiemedlet från CSN. Här kommer mina bästa tips om saker du behöver hålla koll på före, under och efter din studietid. 

Planera mera 

Jag är visserligen för att man ska få prova sig fram till rätt utbildning, men det är viktigt att känna till att du inte kan få studiemedel hur länge som helst. Enligt dagens regler kan man få studiemedel för studier på universitet/yrkeshögskola i 240 veckor, alltså sex läsår. Det är mer än nog för att läsa ett program, men om du sent in i en utbildning inser att du faktiskt vill göra något annat blir det svårt att få veckorna att räcka till. Försök därför känna efter så tidigt du kan – är det denna utbildning jag vill använda mitt studiemedel till?  

Studenter har också rätt att vara sjuka! 

Vet du om att även du som studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan och att det bara finns fördelar med att göra det? Detsamma gäller för VAB, med skillnaden att du anmäler det direkt till CSN istället för till Försäkringskassan.  

För det första kommer CSN reducera ditt resultatkrav utifrån din sjukfrånvaro om den godkänns. Frånvaron tas alltså hänsyn till när du söker studiemedel nästa gång. Vidare, om du skulle ha oturen att bli långvarigt sjukskriven finns också möjlighet att få avskrivning på ditt lån.  

Tvinga inte dig själv att plugga om du är sjuk. Det kommer inte vara värt det i längden. Om du sjukanmäler dig kan du visa på att sjukfrånvaron var anledningen till de otillräckliga resultaten. Då finns möjlighet att du kan få nya studiemedel trots missade högskolepoäng.   

Vid behov – gör tillvaron enklare med extra lån 

Studiemedlet ligger på 10 676 kronor per månad. Om det skulle vara så att du inte klarar dig på detta finns det i vissa fall möjlighet att låna mer. Du som är över 25 år och som haft en viss inkomst innan du började studera, kan ha rätt till så kallat tilläggslån. Tanken med tilläggslånet är att det ska underlätta övergången från arbete till studier.  

Ett annat exempel är merkostnadslån. Det kan du exempelvis söka om du ska studera utomlands och behöver finansiera resor/ökade levnadsomkostnader.  

Ja, det är ett lån, så låna med måtta. CSN är dock en långivare med schyssta villkor. Det kan vara värt att låna några extra tusenlappar för att minska stresspåslaget.  

Möjlighet att skjuta upp återbetalning vid exempelvis arbetslöshet 

När du slutat plugga är det dags att börja betala tillbaka studielånet. Alla får däremot inte jobb direkt efter examen och andra omständigheter som exempelvis sjukdom kan komma i vägen. Men, oroa dig inte på förhand.  

Oftast ska du börja betala tillbaka först ett halvår avslutade studier. Om du inte har fått en stadig inkomst till dess så finns det också möjlighet att söka nedsättning av återbetalning. Det innebär att den årssumma du ska återbetala kan reduceras, ibland helt, med hänsyn till att din inkomst är låg.  

Två saker är viktiga att komma ihåg. För det första: du måste ansöka om dettaFör det andra: lånet avskrivs inte, återbetalningen skjuts bara på framtiden.  

Läs på – och tryck på för förändring! 

För er som har läst ända hit är nästa tips enkelt att följa; fortsätt vara pålästaDesto mer ni vet, desto mer troligt är det att er studietid kommer att passera förbi utan att ni behöver tänka överdrivet mycket på er ekonomi.  

Avslutningsvis. Så som studiestödssystemet ser ut idag inte på något sätt fulländat. Det finns mycket som behöver bli bättre för att det både ska bli enklare och mer hållbart att studera. Som en tidigare kollega skrivit om är det alltjämt relevant att diskutera storleken på studiemedlet och som en annan kollega resonerat behövs skyddsnätet för studerande utvecklas än mer.  

Personligen tycker jag att reglerna borde förändras för att göra det enklare för människor att slutföra sina studier. Rätten till studiemedel kan inte vara obegränsad, men det är också samhällsekonomiskt kontraproduktivt att inte stödja människor som närmar sig examen att komma hela vägen ut i arbete.  

Mitt sista tips är därför en uppmaning till dig som student: engagera dig! Förslagsvis i kåren på ditt lärosäte eller som studentmedlem i ett fackförbund. Kåren och fackförbunden är två av flera aktörer som aktivt jobbar gentemot beslutsfattarna för att få till en ännu bättre utbildningspolitik 

Ju fler studenter som står bakom kraven desto större chans är det att Sverige blir ett ännu bättre land att utbilda sig i. Vi ska inte nöja oss med ”bra” när det kan bli ”bättre”!  

Läs mer om studiemedel: www.csn.se


Läs också:

Student + facket = sant!

Sök jobb utan jobbsökarstress

Appar och metoder som får dig att sluta prokrastinera

Skriv en kommentar