De flesta är nervösa inför anställningsintervjuer. Det är naturligt. Om du verkligen, verkligen vill ha jobbet är det ju mycket som står på spel. Dessutom finns det intervjufrågor som är värda att frukta. Men det går att förutse ungefär vilka teman de kommer att kretsa kring. Och om du förstår varför frågorna ställs och har övat på att svara, stärker du din förmåga att klara intervjun och få jobbet.

Här listar vi sju av de värsta frågorna, varför de används så ofta och hur du bäst förbereder dig.

”Berätta, vem är du?”

Bakomliggande tanke med frågan: Det här är en naturlig start på intervjun. Det är en skenbart artig fråga och den är förrädiskt öppen. Egentligen bör frågan ses som ett test av din sociala förmåga och din kapacitet att ta för dig när du tilldelas initiativet.

Förberedelse: En stor och existentiell fråga som denna behöver ett strukturerat och genomtänkt svar. Tänk igenom tre saker i ditt yrkesliv som du lyckats bra med och som säger något om vem du är.

Hur hantera: Var personlig och konkret, men led gradvis över svaret till att handla om ditt professionella jag: det är ju därför du är på intervju. Var beredd på följdfrågor.

Undvik: Gå inte vilse genom att börja rabbla en massa detaljer om ditt privatliv.

”Vilka är dina främsta styrkor?”

Bakomliggande tanke med frågan: Intervjuaren ger dig återigen chansen att välja och vraka. Men det ska du göra med omsorg. Det är urvalet av styrkor som är intressant samt hur du underbygger dina exempel.

Förberedelser: Fundera igenom vilka av dina färdigheter som du kommer att ha mest nytta av i den här tjänsten om du skulle få jobbet.

Hur hantera: Du bör lyfta fram styrkor som är relevanta för tjänsten du söker. Det är bra att vara konkret.

Undvik: Överdrifter och lögner.

”Vilka är dina främsta svagheter?”

Bakomliggande tanke med frågan: Intervjuaren vill testa din självkännedom. Det verkligt intressanta är hur du förhåller dig till dina svagheter och jobbar med dem.

Förberedelser: Rannsaka dig själv. Vilka svagheter tampas du med? Har du till exempel svårt att passa tider? Eller är du blyg och ogillar att tala i grupp? Tänk igenom vilka strategier du tillämpar för att ändå fungera bra i vardagen.

Hur hantera: Var ärlig, men inte brutal. Du måste inte ta fram några skelett ur garderoben. Om du kan visa att du är medveten om ett antal väl valda, autentiska brister är det bra. Kan du dessutom peka på att du framgångsrikt jobbar med att hantera dem, ja då har du potentiellt vänt denna plågsamma fråga till en framgång! Var ärlig, positiv och inriktad på lösningar.

Undvik: Säg inte att du saknar svagheter. Försök inte heller tricket att presentera en underförstådd styrka som en svaghet, typ ”jag är nästan för social” eller ”jag är perfektionist”.

”Berätta om en konflikt du hamnat i och hur du löste den?”

Bakomliggande syfte med frågan: Intervjuaren vill få inblick i vad du varit med om för erfarenheter. Hur du berättar och vad du väljer att framhålla säger förhoppningsvis något om dig.

Förberedelser: Tänk igenom vilka konflikter du varit med om, allra helst sådana som inträffat i ditt yrkesliv och som du löst på ett bra sätt. Ha med dig minst ett eller ännu hellre två fall.

Hur hantera: Börja svara genom att beskriva en konkret konflikt. Håll dig på ett övergripande plan, så att det inte går att identifiera faktiska personer. Inga namn eller sådana detaljer. Led så snart som möjligt över svaret på hur du bidrog till att konflikten löste sig. Framhåll generella slutsatser som säger något fördelaktigt om dig.

Undvik: Fastna inte i beskrivningen av konflikten. Andra ledet i frågan är den verkliga poängen – hur löste du konflikten?

”Hur fungerar du vid stress?”

Bakomliggande syfte med frågan: Intervjuaren vill få kläm på din självkännedom om reaktionerna vid stress.

Förberedelser: Tänk igenom situationer då du hanterat stress. Finns det tillfällen då du lyckats bemästra stressen och ändå levererat efter förväntning? Om så är fallet, memorera dessa erfarenheter. Om stress är ett jättestort problem för dig, rannsaka huruvida du har några tricks eller strategier som hjälpt dig att tackla problemet.

Hur hantera: Svara översiktligt om hur du brukar reagera på stress. Men ta dig fram till några konkreta exempel på lösningar som du förberett enligt ovan.

Undvik: Säg inte ”jag blir aldrig stressad”.

”Var ser du dig själv om fem år?”

Bakomliggande syfte med frågan: Intervjuaren vill veta om du är en person med målsättningar i livet, om dessa mål är ambitiösa eller jordnära samt om de har en koppling till den aktuella tjänsten.

Förberedelser: Varför söker du det här jobbet? Går det att finna någon röd tråd i din yrkesbana hittills? På vilket sätt har du själv agerat för att styra händelseförloppet? Hur ser du att den aktuella tjänsten, om du skulle få jobbet, kan vara en positiv del i din utveckling. Vilka realistiska förhoppningar har du på framtiden?

Hur hantera: Ett sätt att svara kan vara att redovisa några av dina jordnära professionella drömmar om framtiden. Välj de drömmar om utveckling som har en tydlig koppling till tjänsten du söker. ”Om jag får jobbet hoppas jag utveckla…”

Men om du är en person som tar dagen som den kommer kan det vara ett alternativ att ödmjukt konstatera att ingen vet något om framtiden, men att du hoppas och tror att det här jobbet kommer att ge dig efterlängtad utveckling.

Undvik: Prata inte om högre lön eller chefstjänster som om de var dina mål i sig själva. Intervjuaren vill veta om du har mål som sammanfaller med den rekryterande arbetsgivarens verksamhet.

”Har du några frågor?”

Bakomliggande syfte med frågan: Det är en bjussig avslutning på intervjun och samtidigt ett test av dig som person. Har du gjort din research? Är du en person driven av nyfikenhet?

Förberedelser: Läs på om arbetsgivaren du söker jobb hos. Vilka frågor uppstår?

Hur hantera: Visa framfötterna genom att ställa en eller två frågor och lyssna intresserat på svaren. Ställ eventuellt någon följdfråga.

Undvik: Säg inte ”jag har inga frågor” då det signalerar ointresse.

Tips!

Behöver du träna och få bolla med en expert? Om du är medlem i Fackförbundet ST så har du kostnadsfri tillgång till tjänsten intervjuträning.

Läs också!

Var ser du dig själv om 5 år

2 Kommentarer

  • Magnus
    Publicerad 2019-05-13 22:27

    Grym genomgång. Tack!

  • Erik
    Publicerad 2019-05-20 20:40

    Svarade att jag var medveten om och arbetade med mina sociala färdigheter på en intervju på en större myndighet. Sen ringde de upp och gav det som enda anledning till att jag inte passade för jobbet. Det skar ganska hårt i självförtroendet.

Kommentarsfältet är stängt.