Livet är en fröjd som student, visst? Och som student i Sverige omfattas du av bra försäkringar och har trygghet, även om du skulle bli sjuk. Eller hur? Svaret är nej.

Trenden i samhället visar på att stressrelaterade sjukskrivningar ökar och att fler blir utbrända. Och detta gäller inte enbart för arbetstagare. Som student är det lätt att bli stressad över både tentor och betyg, men även över ekonomi. Precis som arbetstagare kan studenter självklart bli sjuka. Av stress eller av en annan sjukdom. För arbetstagare finns det ett väl utarbetat skyddsnät, men vad har studenter för rättigheter när de blir sjuka?

Kort sagt är de (än så länge) begränsade.

Vad har studenter för stöd vid sjukskrivning?

För studenter som tar studiemedel via CSN finns det visst stöd att få. CSN räknar bort sjukveckorna när de prövar resultat (för framtida utbetalningar) och räknar inte de veckor du har varit sjuk som använda studiemedel. De som tar studiemedel genom CSN är kopplade till sjukförsäkring, men de som inte tar studiemedel står utanför sjukförsäkringen.

Sjukskrivna studenter har en karenstid på hela 30 dagar. Sedan kan CSN skriva av lånedelen, så att studenter eventuellt kan slippa betala tillbaka den delen. Det är ”studentsjukpenningen”. Om du tror att du är sjuk mer än en vecka behöver du få läkarintyg och anmäla det direkt. Jämför detta med arbetstagarens enda karensdag, sjuklönen från arbetsgivaren till dag 14 och sedan sjukpenning från Försäkringskassan från dag 15. Rätt stor skillnad.

Studenters möjlighet till rehabiliteringsstöd är obefintligt

En person i yrkeslivet som blir sjukskriven har rätt till rehabilitering från arbetsgivaren. Om du är sjukskriven på grund av utmattning brukar vägen tillbaka till arbete börja med arbetsträning. Ibland på 25 % och ibland på 50 %, för att sedan öka i tid successivt. Det är oftast det bästa sättet för att nå så hög arbetsförmåga som möjligt. Och bli frisk, på riktigt.

Studenter som blir sjuka, exempelvis utmattade och sjuka av stress, har i nuläget inte den möjligheten. De får välja mellan att kämpa på, eller sjukskriva sig helt. Att återgå till studier på deltid en period är i dagsläget inte möjligt, åtminstone inte om du vill ha ersättning från CSN. Rådet till dig som är sjuk och student är att vända dig till Studenthälsan för stöd i din situation.

En välbehövlig förändring är på gång

Som tur är verkar det vara fler som ser allvaret i studenters situation. Regeringen har föreslagit att det från den 1 juli 2018 ska vara möjligt för studenter med särskilda skäl att sjukskriva sig på halvtid och kunna behålla heltidsersättningen. De har även tillsatt en utredning som ska föreslå fler åtgärder för att öka tryggheten för landets studenter.

Eftersom att byråkratins hjul snurrar på tok för långsamt är beslut för åtgärder inte fattade ännu. Det är däremot tydligt att regeringen ser problemen och börjat peka åt rätt riktning. Så fort besluten är fattade kan vi börja gå i den riktningen också.

Framtidens arbetstagare måste också må bra

Anledningen till att jag tycker att det här är en viktig fråga är inte svårare än såhär: studenter är framtidens arbetstagare. Ingen kommer tjäna på att dagens studenter kommer ut i arbetslivet utmattade och halvtrasiga för att de inte haft möjligheten att sjukskriva sig under studietiden.

Det är dags att bryta den där bilden många har av studenter som glider runt mellan fester, sover resten av tiden och dricker dyrt kaffe på caféer. Att vara student är en heltidssysselsättning som i nuläget innebär väldigt lite trygghet och dåliga möjligheter till återhämtning. Studenter i Sverige ska kunna få ha en bra sjukförsäkring, för det gynnar alla. Bilden av det bra försäkringssystemet i Sverige rimmar illa med hur begränsade rättigheterna är för sjuka studenter.

Jag tycker att det är dags att värdera framtidens utbildade arbetskraft högre än som görs nu.


Läs också:

Heltidsjobbet och extrajobbet

Stress i studentlivet

Appar och metoder som får dig att sluta prokrastinera