När en arbetssökande i medelåldern aldrig får svar på sin ansökan eller blir kallad till intervju är det lätt att tänka att det har med ålder att göra. Inte så konstigt eftersom det finns en påtaglig ålderism i samhället som i sin tur påverkar arbetsmarknaden.

Med ålderism menas fördomar och diskriminering som beror på ålder. Det existerar i de allra flesta branscher och bidrar bland annat till att många (oavsett ålder) betraktar äldre som en homogen grupp, med exakt samma kompetens och erfarenhet. När äldre utesluts i rekryteringssammanhang skapas åldersmässigt homogena arbetsplatser med enbart yngre och det gynnar ingen, oavsett ålder.

Åldersblandning på arbetsplatsen är en framgångsfaktor

Att anställa yngre såväl som äldre är en framgångsfaktor enligt John Mellkvist som är konsult och framtidsspanare på PR-byrån Mindmakers. Med åldersspridning skapas ofta en naturlig kompetensöverföring som leder till större stabilitet på arbetsplatsen. De yngre får då ett bättre skydd mot stress, utmattning och ohälsa.

Med åldersspridning skapas ofta en naturlig kompetensöverföring som leder till större stabilitet på arbetsplatsen.

Therese Paulmarken, rekryteringschef på Agentum märker att arbetsgivare föredrar medarbetare med driv före erfarenhet. Många förknippar dessutom unga med driv och äldre med erfarenhet. Det är en missuppfattning som gör att många äldre får stå tillbaka när de söker jobb.

Unga och äldre har båda driv, men på olika sätt säger Paulmarken. Som ung vill man ofta komma igång, prestera och göra karriär. Som äldre finns inte de kraven på samma sätt. Då uppstår ett annat typ av driv byggt på kunskap och erfarenhet vilket gör att man är mer trygg i själv.

4 råd till dig som är senior och vill ha ett nytt jobb:

  • Låt inte åldern bli ett hinder. Fokusera istället på hur du presenterar dig själv och din kompetens när du söker jobb.
  • Var tydlig med vad du kan bidra med för att utveckla verksamheten och motivera varför arbetsgivaren ska välja att träffa just dig. Det gäller för alla dina jobbsökarkanaler som CV, personligt brev, LinkedIn, fysiska nätverk och personliga möten.
  • Människor utvecklas hela arbetslivet. Berätta om vad du lärt dig och hur du lär dig. Betona klokheten som kommer med erfarenhet. Att vara en tung bidragande kraft i strategiska och komplexa sammanhang är oerhört starkt när man kombinerar det med ödmjukt lärande.
  • Osäker på hur du ska gå tillväga? De flesta fackförbund har karriärtjänster som ingår i medlemskapet. Då kan du få karriärcoachning, stöd att utforma CV och din profil på LinkedIn så du väcker uppmärksamhet hos arbetsgivarna.

Inlägget är framtaget i samarbete med Verto.


Läs också:

Här hittar du de bästa cv-mallarna (gratis förstås!)

Fatta smartare beslut med inkluderande möten