För en tid sedan så var jag på ett frukostseminarium med tankesmedjan Futurion. På seminariet avhandlades det hur millenniegenerationen och de äldre generationer riskerar att krocka i arbetslivet på grund av hur den unga generationen ser på sitt eget ansvar i arbetslivet. Här menar jag inte att den äldre generationen kommer sucka för att de unga är slappa, tvärtom – enligt Futurion tror Millennials att de måste ta ansvar för allt…

Vad är millenniegenerationen?

Millenniegenerationen är de som idag är mellan 19 och 34 år gamla. Med det åldersspannet så finns det självklart skillnader i hur uppväxten har sett ut. Vissa av oss minns till exempel VHS, minidiskspelare och livet med bara tre tv-kanaler bättre än andra, men vi har ändå mycket gemensamt. Exempelvis har vi vuxit upp med en snabb utveckling inom IT och globalisering, vi behöver förhålla oss ekonomiskt till en galen bostadsmarknad och politiskt till en omvärld där högervindarna blåser och Brexit skapar svajningar i EU. Detta medan vi ska träda in och etablera oss i vuxenlivet.

Vi är en generation som oroar oss för klimatförändringarna, strävar efter att skapa trygghet och stabilitet och tar mycket ansvar. Enligt Futurion så är det kärnan till millenniegenerationens utmaning i arbetslivet; att ansvarskänslan både är tyngre och större för vår generation än för tidigare generationer. Självklart finns det något hoppfullt i det, men det finns också risker i att en generation går ut i arbetslivet och tar ansvar för frågor som inte är våra. Att vi tror att det enbart är upp till oss att arbetsmiljön är hälsosam, att arbetsvillkoren är goda och att arbetslivet ska vara hållbart. För en annan sak som karaktäriserar oss är att vi inte har koll på vilket ansvar och uppgifter en chef har – jag vet, en dålig kombination.

Millenniegenerationens utmaningar är inte bara våra egna

Millenniegenerationen som begrepp har diskuterats under en längre tid, men jag har inte riktigt satt mig in i vad som karaktäriserar generationen jag själv tillhör – förrän nu. Det finns otroligt mycket i beskrivningen av Millennials som stämmer in på mig och mina vänner. Samtidigt som jag tycker det är fascinerande så tror jag att vi redan nu behöver arbeta med det vi kan anta kommer att vara våra utmaningar. Gör vi inte det så riskerar arbetslivet att totalt bränna ut en generation av engagerade och ansvarstagande människor.

Om vi i millenniegenerationen ska hålla länge i arbetslivet behöver vi sätta ledarskapet under lupp. Det är alltid viktigt att en anställd får bra upplärning, tydliga uppdrag och rollbeskrivning, men nu är det kanske viktigare än någonsin. Utan chefer och ledare som är tydliga med vad de förväntar sig av sina anställda och hur de kan hjälpa dem riskerar vi att bränna ut oss tidigt. Speciellt i ljuset av ökat antal visstidsanställningar (någonting som inte rimmar väl med generationens önskan om trygghet och stabilitet).

En chef som anställer någon som tillhör millenniegenerationen behöver lära sig att vi inte riktigt fungerar som tidigare generationer. Till exempel vara medveten om att vi gärna tar mycket ansvar, men att det ibland är på bekostnad av vårt egna välbefinnande, speciellt eftersom att vi inte alltid vet vad vi kan få stöd i av chefen. Därför efterfrågar jag att chefer ska berätta vad deras ansvar är gentemot sina anställda, så att de anställda kan fokusera på att göra sitt jobb, inte på att ta ansvar för saker som inte är deras.


Läs också:

Undvik onödig stress med hjälp av din chef

Våga säga att du inte har tid

Överlevnadsguide till första jobbet efter plugget