De flesta av oss vet att en förutsättning för en välfungerande arbetsplats är gott samarbete. Men ibland är det inte så himla lätt att få till… Speciellt inte när dina kollegor är helt knäppa, eller hur? 

Försök förstå istället för att sucka 

Vi har säkert alla haft en kollega som vi inte fattar, en som är blankt otrevlig eller helt enkelt en som vi absolut inte kan komma överens med. Men hur som helst så måste vi såklart kunna jobba med dem. 

När du för femtonde gången på en dag suckar över din knäppa kollega så kanske det är dags att börja fundera på vad som kan ligga bakom kollegans beteendeFör även om det ibland inte känns så, så är de flesta människor ganska rimliga. Därför kan det löna sig att lägga lite tid på att undersöka om det finns någon anledning till kollegans beteende.  

Har din kollega rätt förutsättningar för att göra sitt jobb? 

Alla har olika styrkor och svagheter. Sanningen är att en person kan vara en katastrof i en typ av situation och göra succé i en annan.  

Vi tar ett exempel: låt oss säga att en person av någon anledning lätt blir trött av många intryck och det gör hen stressad, grinig och irriterad. Denna person jobbar på ett ställe där man sitter i kontorslandskapEfter ett tag blir hen mentalt överbelastad och börjar vara verbalt utåtagerande mot kollegor. Några månader senare får personen veta att hen är ett arbetsmiljöproblem och får en varning.  

Om samma person istället fått anpassningar, till exempel ett eget rum att sitta i, kanske den här situationen aldrig hade uppstått. 

Våga gräva i situationen 

Poängen här är att det faktiskt kan finnas en bakomliggande orsak till din knäppa kollegas beteende. Vare sig det är att hen är stressad, har helt fel förutsättningar för att må bra på jobbet eller har någonting i sitt privatliv som påverkar arbetet. 

Döm inte ut dina kollegor på förhand, om du har en kollega som du uppfattar som svår att samarbeta med kan det vara en god idé att försöka ta reda på om det faktiskt finns bakomliggande orsaker. Våga fråga din kollega om hur hen mår eller prata med din chef och be om råd 

Om det visar sig att det helt enkelt är så att ni inte funkar så bra ihop kan det bästa vara prata med din kollega om hur hen gillar att samarbeta. Visar du välvilja kanske hen gör detsamma mot dig.  

Försök dra nytta av era olikheter 

Jag är övertygad om att det finns en plats för alla i arbetslivet, oavsett funktionsvariation eller psykiskt mående. Om vi jobbar med att förstå varandra så kan olika förutsättningar och erfarenheter vara en tillgång. Därför är det så viktigt att tillsammans jobba med acceptans i arbetslivet, och att se det som en del av en god arbetsmiljö.  

Om du inte redan gör det – börja bemöta människor med nyfikenhet när du diskuterar åsikter, tankar eller arbetssätt. Vi får (och ska) vara olika!


Läs också:

Bossig kollega eller informell ledare?

Därför gillar chefen när vi håller tyst om våra löner

Vad gör egentligen ett arbetsplatsombud?