I tidiga tonåren började jag började träna kampsport. Det var så roligt att få lära mig tekniker med sparkar och slag, få göra kullerbyttor och hjulningar på ett häftigt sätt. Det jag inte visste var hur mycket jag skulle lära mig som idag är till stor nytta i mitt yrkesliv.

Respekt för andra

Kampsporten jag tränar, taido, grundades i Japan. Trots att den utövas i Sverige följer mycket av den japanska kulturen med. Det tillhör att bocka när du går in i dojon (träningslokalen), tilltala din tränare med hens hederstitel och ta hänsyn till din medtränandes erfarenhetsnivå. Som nybörjare ska du till exempel inte riskera att bli söndersparkad bara för att du inte hunnit lära dig att kliva undan.

Det har lärt mig att visa respekt och uppskattning för andras erfarenhet och gett mig en förståelse för att våra olikheter ger en bra helhet och dynamik.

Samarbetsförmåga

I taido går det att tävla individuellt, men även i lag. Lagen består då av fem personer som alla ska vara helt synkroniserade när en koreografi av tekniker utförs. Koreografin (hokei) innehåller kontraster, där skillnad ska visas upp mellan snabbt och långsamt, hårt och mjukt med mera. En riktig utmaning, kan jag lova!

Eftersom alla människor har olika erfarenheter, olika tävlingsnerver och drivkrafter ställer det krav på deltagarna att kunna samarbeta, kommunicera, kämpa och dessutom kunna hålla god stämning i gruppen både innan och under tävling.

Ledarskap

Jag tyckte det var så roligt att träna taido att jag började instruera. Då lärde jag mig konsten att stå framför en grupp och lära ut. Det är en sån otrolig gåva att få vara en drivande del i att sprida kunskap och se hur en grupp utvecklas.

Att lära ut gav mig så mycket energi att jag började engagerade mig i föreningens styrelsearbete. Då fick jag möjlighet att påverka beslut, inriktning och aktiviteter i föreningen. Som ordförande fick jag en helhetssyn som gjorde att jag tog nya kontakter och initierade arbeten i och utanför föreningen för att nå de övergripande målen. Det gjorde att jag blev bättre på att leda mig själv och andra för att få saker att hända.

Då lärde jag mig konsten att stå framför en grupp och lära ut. Det är en sån otrolig gåva att få vara en drivande del i att sprida kunskap och se hur en grupp utvecklas.

Måldrivet arbete och ihärdighet

När jag skulle gradera mig för mitt svarta bälte påbörjade jag min träning redan ett år innan. Förutom att träna teknik och uthållighet var jag ute och sprang två-tre gånger i veckan. Jag som inte ens gillar att springa. Det var bara att bita i det sura äpplet för att nå målet.

Lärdomen jag tagit med mig är att varje litet steg framåt, även om vissa steg är tunga, gör att jag kommer närmare målet och är därför värda att ta. Mina fötter pekar ständigt framåt.

En hobby kan vara nyckeln till ett framgångsrikt yrkesliv

Även om jag inte betraktade min hobby som något mer än just en hobby, så har det gett mig så oerhört mycket utöver själva aktiviteten. Färdigheterna jag beskrivit är bara några av de som kan utvecklas av att du engagerar dig i en fritidsaktivitet.

I mitt fall lärde jag mig att samarbeta, arbeta mot ett mål och leda mig själv och ibland även andra. Det är kompetenser som många arbetsgivare efterfrågar. Det kan alltså gynna dig och din karriär att vara engagerad och aktiv, då du tar med dig så mycket mer än du trodde från början.


Läs också:

När fick du senast konstruktiv kritik på jobbet?

Jobba hemifrån skapar balans i livet – eller?