Vad har facket med demokrati att göra? En hel del faktiskt. Demokratiska föreningar tränar oss i demokrati! Här kommer en snabbkurs i hur det hänger ihop.  

Är du med i världens största demokratiska förening? 

Den globala fackliga organisationen International Trade Union Confederation (ITUC) kallar sig stolt världens största demokratiska organisation.

Som medlem i ett svenskt fackförbund inordnat i en centralorganisation (LO, TCO eller Saco) är man också medlem i ITUC. Sverige bidrar på så sätt med 3,6 miljoner medlemmar. Inte illa! Summerar vi hela ITUCs medlemsstyrka uppgår den till över 200 miljoner anslutna medlemmar.

Vad kännetecknar en demokratisk organisation? 

För ett medlemskap i ITUC krävs att den fackliga organisationen är demokratisk, uppbyggd av arbetstagare och därmed inte är en så kallad ”gul fackförening” som en arbetsgivare eller statsmakt konstruerat. 

1. Vi väljer våra fackliga företrädare

Vad har arbetsplatsombudet på ditt jobb gemensamt med TCOs eller ITUCs ordförande? Jo de är båda valda av sina medlemmar. Genom ditt fackliga medlemskap och aktiva val av dina företrädare utövar du därmed ett direktdemokratiskt inflytande på samma sätt som du när du röstar i ett politiskt val. Och det i sin tur leder till att…

2. …demokratin ger ringar på vattnet där det bäst behövs

Genom att du som svensk arbetstagare är med i facket bidrar du till att vara med och stötta förbund i andra länder där den demokratiska traditionen inte är lika stark. Och genom att fackförbund runtom i världen blir lika starka demokratiska institutioner som vi har här, ja då kan ju de i sin tur påverka omgivande samhälle i samma riktning. Och på så sätt agerar vi som är medlemmar i ett fackförbund demokratibärare och är aktiva i att föra vidare en tradition av demokratiska principer.

3. Vi har rätt att skriva motioner 

Utöver att välja en företrädare som du tycker driver de frågor som du brinner för, har du i en medlemsbaserad förening också möjlighet att skriva en motion. I den kan du lyfta sådant som du själv tycker bör förändras. På så sätt är ett fackförbund verkligen medlemmarnas eget förbund.     

Det finns med andra ord goda skäl för ITUC att känna sig stolta, men också för dig som är medlem i ett fackförbund att stanna upp och reflektera en stund över vad du faktiskt är med och bidrar till. 

Facket + demokrati = sant 

Med detta vill jag alltså påstå att genom något så enkelt som ett medlemskap i ett fackförbund så fostras vi, och fostrar också andra, i att vara med och påverka med demokratiska medel. En förutsättning för en välfungerande demokrati är ju att vi alla aktivt förvaltar den. Och varför då inte börja i det forum de flesta av oss har närmast – nämligen vår arbetsplats. 

I rapporten Vad är grejen med facket? konstateras att det finns stöd i forskningen för ett samband mellan facklig organisering och demokratisk utveckling. Fackföreningar har haft stor betydelse för att driva på och bibehålla demokratierna i framför allt Europa. Det finns också flera studier som visar på att fackföreningar ofta kan mobilisera sina medlemmar att gå och rösta.