Undersökningar visar att det finns gott om engagemang, även hos den yngre generationen, för fackliga frågor som arbetsmiljö och jämställdhet. Men ändå är det ofta svårt att hitta människor som vill ta sig an ett fackligt förtroendeuppdrag. Kanske är det dags att fundera över hur ett fackligt engagemang kan se ut i framtiden?  

Hela fackföreningsrörelsen står inför en stor utmaning. Hur ska vi förvalta gamla framgångar och samtidigt vara relevanta idag och i framtiden? En viktig del är förstås att lyckas få fler att engagera sig. Och det är dags att vi tänker nytt kring vad ett engagemang eller uppdrag kan vara.  

För stressade för att ta itu med stressen? 

Traditionellt så har ett fackligt förtroendeuppdrag för många varit förenat med att överge sin yrkeskarriär då det tar tid och energi i anspråk, typiskt sett mer ju högre upp i de fackliga leden en kommer.  

Samtidigt ser vi att fler och fler i Sverige har en universitets- eller högskoleutbildning. Den typen av investering i en karriär i kombination med att många upplever att de redan har för mycket att göra på jobbet gör att man kan fråga sig om det kommer finnas lika många som är beredda på att axla ett fackligt uppdrag. 

Paradoxen är så klart att fackligt arbete är viktigare än någonsin när det tummas på arbetsmiljön och folk mår dåligt på jobbet. Så hur ska vi få ihop ekvationen? Jag har fyra förslag!

1. Sänk trösklarna

Jag tror att för sin egen överlevnads skull så behöver alla typer av idébaserade organisationer som förlitar sig på ideellt engagemang, fundera på hur man kan underlätta för personer att ta på sig ett uppdrag.  

Ett fackligt förtroendeuppdrag låter kanske betungande och läskigt om det första som man associerar det med är massa krånglig arbetsrätt. Här har vi i den fackliga världen ett viktigt jobb att göra med att sänka trösklarna för att kunna introducera nya till uppdragen. Att vara tydlig med vad som förväntas av den förtroendevalda och tydligt också vad som inte ingår i uppdraget.  

2. Fånga upp engagemanget

Det gäller att fånga upp engagerade medarbetare som kanske brinner för en specifik fråga, till exempel kompetensutveckling. Självklart är det engagemanget och förmågan att driva de frågorna precis lika värdefullt som att det finns någon som är en skicklig förhandlare när det ska förhandlas löner.  engafört

Det ena utesluter inte det andra och vi har helt enkelt inte råd att gå miste om engagerade och drivna personer. Och ju fler som engagerar sig, även om det är temporära uppdrag, desto mer avlastas övriga styrelsen så att de kan fokusera på annat. På så sätt blir det totalt sett mer gjort = win win 

3. Adjungera in någon med spetskompetens

Att adjungera in någon i styrelsen innebär att välja in någon på ett tillfälligt, begränsat uppdrag för att jobba med en specifik fråga. Som vi varit inne på innan kan många skrämmas av det traditionella fackliga uppdragets omfattning. Det här blir ett sätt att prova på och att engagera sig utifrån sina egna förutsättningar.  

Ett exempel hämtat ur verkligheten är en lokal facklig organisation som gav en medlem, tillika fastighetstekniker, i uppdrag att övervaka medlemmarnas intressen när nya lokaler skulle utformas.  

4. Motivera mera!

Slutligen tänker jag att det är viktigt att jobba med motivatorer, alltså se till att var och en som har ett ideellt engagemang faktiskt i största möjliga mån jobbar med det som den valde att engagera sig för. Här rekommenderar jag exempelvis ordföranden för styrelsen ha någon typ av löpande avstämning med dem hen leder för att försöka se till att de jobbar med det som de faktiskt brinner för.  

Och glöm för allt i världen inte att fira framgångar och lyfta konkreta exempel på framgångar som nåtts tack vare det arbete som de ideella lagt ner!  


Läs också:

Facken behöver bli modigare för att överleva

Size matters – alla behövs för att fixa ett bättre arbetsliv

5 egenskaper som fackligt aktiva utvecklar

Skriv en kommentar

x