Stress är ett ökande problem i det moderna arbetslivet. Här svarar stressföreläsaren Pernilla Lovén på tre vanliga frågor om stress.

Vad är stress?

Stress är en form av beredskap. Det är en uråldrig och naturlig reaktion för att kunna hantera utmaningar eller hot. Stress kan vara kort- eller långsiktig.

Kortsiktig stress höjer temporärt förmågan för sinne och kropp att prestera optimalt. När utmaningen eller hotet är borta så återgår kroppen och sinnets förmåga till det normala. Denna stress har ofta en tydlig början och slut och är ofarlig.

Långsiktig stress uppstår vid en ständig aktivering av stressreaktionen. Det är frånvaro av tillräcklig återhämtning. Långvarig stress är farlig.

För att synliggöra din egen situation behöver du öka din kunskap och medvetenhet om vad stress är generellt och specifikt hur stress påverkar dig och ditt liv.

Hur kan jag arbeta förebyggande med stresshantering?

Utifrån forskning om stress så framgår det att följande fem saker är effektivt mot stress. Så det förebyggande arbetet handlar om att jag känner till dessa och att i den mån det är möjligt göra/tillämpa dem på mitt eget liv:

  • Motion/fysisk aktivitet
  • Återhämtning (inklusive sömn)
  • Förändra eller ta bort saker som stressar mig
  • Acceptans (förändra mitt förhållningssätt)
  • Medveten närvaro

Hur kan jag hjälpa en vän som jag tror lider av stress?

Det är vanligt att jag som vän ser signaler på långvarig stress som personen själv inte ser. Det kan vara svårt att nå fram då personer som lider av stress ofta kan bli arga, irriterade eller sluta sig när omgivningen berättar vad de ser. Läs mer för dig som anhörig på http://www.stressmottagningen.nu.

Pernilla Lovén på företaget Normact utbildar om stresshantering utifrån metoden ACT – Acceptance Commitment Training.


Läs också:

Vem blir sjuk av stress?

Undvik onödig stress med hjälp av din chef