När intervjun börjar lida mot sitt slut så kommer ofta frågan; “Har du några frågor till oss?”. Om du inte är förberedd kan det vara knepigt att komma på något vettigt. Samtidigt kan du verka ointresserad om du avstår. Här är 5 ämnen som alltid är relevanta och visar att du är intresserad av tjänsten.

En första “regel” är att undvika att fråga sådant som du lätt kan googla dig till. Då finns risken att din framtida arbetsgivare undrar om du ens besökt deras hemsida. Ta därför tillfället i akt att istället fördjupa dig i frågor om arbetsplatsen, chefen eller utvecklingsmöjligheter.

Kollektivavtal

Det viktigaste av allt (enligt mig och alla andra som jobbar fackligt) är självklart kollektivavtalet. Det är något du kan kolla upp på förhand, men har du inte gjort det så passa på under intervjun. Om du vet att arbetsgivaren har kollektivavtal så kan du fråga om det finns något lokalt avtal som gäller. Kanske finns det någon extra bestämmelse kring semester eller pension som kan vara bra att ha koll på?

Ledarskapet

Alla som någonsin haft en dålig chef vet värdet av bra ledarskap och hur avgörande det kan vara för att skapa en trivsam och hållbar arbetsplats.

Att ställa frågor om chefens ledarskap vid ett intervjutillfälle kan kännas känsligt, så förbered dig därför genom att känna efter vad det är som du anser definierar ett bra ledarskap och vilka behov du har.

Här är några exempel:

  1. Vilken ledarstil har chefen?
  2. Hur närvarande är chefen? Det vill säga, träffar chefen medarbetarna enbart vid utvecklings- och lönesamtal eller arbetar chefen med regelbundna avstämningar under året?

Kompetensutveckling

Många tror att utbildning endast hör hemma i skolbänken – fel, fel, fel! Det finns väldigt många arbetsgivare som fokuserar på att kompetensutveckla sina anställda. Dels för att matcha marknadens krav men också för att är värdefullt att använda sig av den potential som redan finns.

Hur ser det ut för den tjänst du söker; finns det en utvecklingsplan för tjänsten? Finns det obligatoriska utbildningar? Ansvarar medarbetarna själva för att komma med förslag på kompetensutveckling?

Organisationsförändringar

Beroende på vad som går att läsa sig till på arbetsplatsens webbplats så kan du säkert luska ut om det är några planerade förändringar i organisationen. Men allt skrivs dock inte ut till allmänheten. Därför kan det vara bra att fråga om det är några aktuella eller kommande förändringar du som potentiellt nyanställd behöver förhålla dig till. Det är ju skönt att minimera risken att få en chock första dagen på det nya jobbet!

Rekryteringsprocessen

För att du ska kunna planera den kommande tiden och lugna dina nerver så är det alltid skönt att fråga vad som händer härnäst? Du kanske undrar hur många fler de intervjua, när kommer du att få återkoppling, ja, hur processen framåt ser ut helt enkelt.

Och om du behöver hjälp med att förbereda dig inför intervjun så har ofta fackförbund intervjuträning bland sina medlemsförmåner. Ett grymt bra sätt att lugna fjärilarna i magen!


Läs också:

Var ser du dig själv om fem år?

6 kompetenser som ökar din chans till jobb i staten