Jag vet inte hur många gånger jag stött på människor som suckat frustrerat över sitt arbete. De känner att de inte har de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. När jag lite nyfiket frågar vad de skulle behöva för att kunna göra sitt jobb får jag ofta svaret att det saknas beslut, viljeriktning och resurser. Och så är det ju många gånger. Vi får uppdrag som ska utföras utan att få tillräckligt med tid och pengar. Eller för den delen en tydlig uppdragsbeskrivning.

Häromdagen fick jag anledningen att fundera lite mer över fenomenet. En kompis berättade att det arbete hon utfört (hon hade tagit fram ett ambitiöst diskussionsunderlag) hade fått tummen ner av koncernledningen.

Det visade sig att hon under flera veckors tid hade avsatt många långa timmar för att skapa detta underlag. Hon hade vridit och vänt på sakinnehållet för att vara säker på att hon belyst frågan ur alla tänkbara synvinklar. När arbetet var klart var hon riktigt nöjd. Dessutom hade hon bett andra insatta personer att granskat dokumentet och infogat deras förslag på ändringar. Därför blev hon mer än frustrerad över ledningens stoppsignal.

Det är lätt att överarbeta, särskilt om du är expert på området eller ny på jobbet och vill visa vad du går för.

Vad var det som egentligen hade hänt? Det var utan tvekan inget fel på kvaliteten. Men det fanns ett annat problem. Det handlade om hur uppdraget hade kommunicerats och hur min kompis tolkat informationsutbytet. Ledningen önskade sig nämligen något helt annat än vad min kompis läst in.

Cheferna sökte inte svaren eller nyanser av problemet utan var bara i början av processen och av sitt arbete. De ville ha ett diskussionsunderlag som gav dem möjlighet att öppna för många olika tolkningar av problemet och de ville framför allt inte ha svar på frågorna – ännu.

Tänk efter och ställ frågor – för att undvika att slösa bort din tid

Det är lätt att överarbeta, särskilt om du är expert på området eller ny på jobbet och vill visa vad du går för. Det är också lätt hänt att en rusar före och ger svar som ingen vill ha eller ens är redo att ta emot.

Därför är det viktigt att, om du skulle befinna dig i ett liknade läge, kommunicerar med din chef kring uppdragsbeskrivning. Ställ frågor och försäkra dig om att du gör det som förväntas av dig. Se till att göra det som efterfrågats – inte mer.

Ibland måste en faktiskt hålla inne med sin expertkunskap en sitter på. Slå sig ner och vänta till dess kunskapen efterfrågas.

Ibland måste en faktiskt hålla inne med sin expertkunskap en sitter på. Slå sig ner och vänta till dess kunskapen efterfrågas. Då kan gruppen eller uppdragsgivaren ta emot den. Rusar du bara på och är fullt upptagen med att visa opp din förmåga riskerar det att slå tillbaka. Du får börja om. De skapar blockeringar i verksamheten. Du blir både missmodig och irriterad. Så ge dig tid att tänka innan du börjar jobba.


Läs också:

Undvik onödig stress med hjälp av din chef

När fick du senast konstruktiv kritik på jobbet?