Att få kritik, hur inlindat den än framförs, kan vara knepigt. För de allra flesta kan det vara påfrestande att få sanningen upptryckt i ansiktet. Så hur är det för dig, är du en fena på att ge och ta kritik?

På den här arbetsplatserna är det högt till tak är ett påstående som du antagligen hört förut. Hur vana vi är vid att få och ge kritik beror nog många gånger på vilket slags arbete vi utför.

En konstruktiv och kritisk diskussion kan utveckla såväl individen som verksamheten.

Arbetsplatser där analys och utredning är ett väsentligt inslag bygger säkerligen sin verksamhet på ifrågasättande. En konstruktiv och kritisk diskussion kan utveckla såväl individen som verksamheten.

Många är mer måna om skenet utåt än att utvecklas

För några år sedan intervjuade jag ett flertal personer om vilken betydelse ett kritiskt förhållningssätt hade för deras arbete. Svaren varierade givetvis. En man berättade skrattande om sin arbetsplats och hur ifrågasättande togs emot där.

Folk har så otroligt dåligt självförtroende sa han. Varje synpunkt uppfattas ju som kritik, och kritik det får man inte ge här, så är det bara.

Han menade att kollegorna verkade vara livrädda för att bli utsatta för kritik. De var mer måna om skenet utåt än att verkligen ifrågasätta sina arbetsmetoder. Han hävdade till och med att det var den högsta chefen som såg till att stoppa all kritik.

Folk har så otroligt dåligt självförtroende sa han. Varje synpunkt uppfattas ju som kritik, och kritik det får man inte ge här, så är det bara.

Skilj på prestation och person

En annan intervjuperson trodde att man nog kunde föra fram kritiska synpunkter på andras prestationer. Men det var mycket viktigt att linda in dem och vara övertydlig med att det inte var riktat mot personerna i fråga.

Den här kvinnan hade lärt sig att hon måste bita sig i tungan när hon var på väg att gå för hårt fram. Hon sa att man bör vara ödmjuk i möte med andra som inte är lika vana vid att ifrågasättas på ett yrkesmässigt sätt.

Att tänka på när du ger och tar emot kritik

Så vill du ge kritik på ett schysst sätt; tänk på vad mottagaren behöver för att kunna ta emot dina synpunkter och vilka kommentarer som skulle utveckla din kollegas arbete. Stäm dock av att ni har en gemensam bild av vad som behöver göras innan ni avslutar ert möte.

Vill du dessutom bli bra på att ta emot kritik; lyssna, ställ frågor så att du förstår och var tacksam för att du har en kollega som anstränger sig och engagerar sig i ditt jobb. Ibland kan faktiskt kritik vara en gåva.


Läs också:

När fick du senast konstruktiv kritik på jobbet?

7 saker du kan göra om du har dålig arbetsmiljö