”Det slår aldrig fel. Varenda gång jag ber om ordet på något möte plockar hon upp mobilen och studerar den överdrivet omsorgsfullt.” Så berättade en medlem som jag träffade för en tid sedan. Mobilbeteendet var inte det enda, utan kollegan hade flera vapen till hands. En favorit var förstås att himla med ögonen och titta sig menande omkring, en annan var att avbryta och en tredje att vända sig bort för att viska i någon arbetskamrats öron.

Vad är härskartekniker?

Redan på 1970-talet utvecklade forskaren Berit Ås begreppet härskartekniker, en följd av att hon började granska sin egna tillvaro som kommunpolitiker. Hon hade nämligen lagt märke till att en hel del manliga kollegor fick fullt upp med annat så fort hon begärde ordet. Ås studerade samspelet och kommunikationen och kom fram till att det fanns ett sorts förtryck som var subtilt och svårt att ta på. Hon förstod att det fanns metoder som män, mer eller mindre medvetet, använde sig av för att hålla kvinnliga kollegor och medarbetare på mattan.

Till att börja med identifierade Ås fem härskartekniker: osynliggöra, förlöjliga, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Hon kompletterande sedan dessa fem med två till: objektifiering samt våld och hot om våld. Härskartekniker är dock inget som enbart män nyttjar, även kvinnor använder sig av dem för att förminska andra människors betydelse och insatser.

Låt inte kollegan komma undan med beteendet

Så hur ska du göra om du själv blir utsatt för någon härskarteknik? Först och främst ska du tala med andra och höra om de upplever samma sak som du gör.

Det andra du kan göra är att spela nyfiken och synliggöra kollegans beteende. De allra flesta som använder sig av härskartekniker gör det på ett omedvetet plan, låt därför inte beteendet gå obemärkt förbi. Fråga din kollega om det är något särskilt samtal eller sms hon väntar på, himlar hon med ögonen kan du undra om du uttryckte dig oklart. Så fort hon börjar viska med någon kollega – fråga om det är något hon vill dela med er andra. Framförallt: ta inte åt dig.

Handlar det däremot om våld eller hot om våld ska du omedelbart vända dig till din chef och berätta vad du utsätts för.


Läs också:

Chefens syn på makt – en nyckel till god arbetsmiljö

Konsten att vara uppriktig på jobbet: så får du gehör för dina åsikter

Våga säga att du inte har tid

Skriv en kommentar