I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var tomt på mitt bord, och alla arbetsuppgifter var slut

Jag drömde om en möteslokal, där cheferna satt i rad
Så skrev de på ett löneavtal, och reste sig och sa: 

”Det finns inga uppgifter mer, det finns inga besvär
Och ingen förtjänar bättre än du, ett större lönekuvert” 

Något som jag tror att de flesta av oss har gemensamt är en önskan om att få uppmärksamhet och beröm för det vi gör på jobbet. Jag tror att de allra flesta vid någon tidpunkt, liksom drömmaren ovan, har känt att de förtjänar en löneökning. Eller att de förtjänar mer positiv återkoppling. På den ideala arbetsplatsen hade alla fått precis den uppskattning de förtjänar, men av olika skäl är det inte alltid så det fungerar. Hur ska vi då gå tillväga för att få den uppskattning vi förtjänar?  

Chefen är ansvarig, men du kan hjälpa till 

Samspelet på arbetsplatsen är dynamiskt och det är viktigt att alla, även medarbetare emellan, ser och uppmärksammar varandra. I det här inlägget kommer jag dock fokusera på chefens roll, och det av den enkla anledningen att din chef – tillsammans med dig själv – har det mest långtgående ansvaret för din arbetssituation. Det är troligtvis också hen som kan påverka densamma mest direkt. 

Till att börja med: det ingår såklart i din chefs arbetsuppgifter att uppmärksamma vad du gör och att ge dig relevant feedback för ditt jobb. Däremot är det ju ofta så att chefen ansvarar för en större grupp människor och då det är rimligt att utgå ifrån att hen inte kan se och återkoppla på precis allt du gör. Du behöver således göra det du kan för att hjälpa hen på traven. 

Försök ha en vardaglig kommunikation med din chef

Ett konkret tips är att ta till vara på gemensamma sammankomster som grupp- och kontorsmöten för att visa på din ”närvaro”. Ta upp frågor som du tycker är viktiga, och som du har arbetat med, för att uppmärksamma vad du har åstadkommit. På samma sätt kan du med jämna mellanrum, på eget initiativ, stämma av dina arbetsuppgifter med din chef. Det kan ske på formellt vis genom att du skickar ett mejl eller ber om ett möte, eller varför inte via en informell pratstund vid kaffemaskinen.  

Passa på att lyfta din arbetsinsats när tillfälle ges 

Minst lika centralt som den vardagliga kommunikationen är att ta tillvara på de individuella samtalen. På många, till exempel statliga, arbetsplatser har man oftast två olika formella individuella samtal under ett år; ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal.  

Fokus i utvecklingssamtalen och lönesamtalen är olika, men ändå hänger de ihop i högsta grad. Det jag vill betona är att samtalen är gyllene tillfällen för dig att sitta ostört med din chef och prata uteslutande om vad DU gör. Här finns ingen anledning att hålla igen. Med tanke på det jag skrev tidigare: chefen kan omöjligen ha koll på allt du gör under ett år. Här har du verkligen chansen att framhäva dina insatser. 

Om du är osäker vad som gäller kring utvecklings- och lönesamtal på din arbetsplats bör du kolla upp detta med din chef eller med ditt lokala fack.  

Skit i jantelagen! 

Det finns flera sätt än ovanstående att påvisa ditt goda arbete, men generellt går de ut på en och samma sak: räds inte för att framhäva dig själv, påvisa att det du gör är värdefullt. Gör det hellre för ofta än för sällan. Du är den enda som kan tala för dig själv, så ta chansen att göra det! Såväl ditt välmående som din kompetensutveckling kommer må bra av det i längden.


Läs också:

Så får du ut mesta möjliga av ditt utvecklingssamtal

7 tips inför lönesamtalet

När fick du senast konstruktiv kritik på jobbet?

Skriv en kommentar

x