Är jämställdhet en fråga för facket? Så klart det är! Jämställdhetsarbete handlar om att alla, oavsett könstillhörighet, ska ha lika rättigheter och möjligheter i livet, bland annat på arbetsmarknaden. Och som det ser ut just nu behöver både fackförbunden och politikerna fortsätta arbeta för att vi ska uppnå en jämställd arbetsmarknad.

Fler kvinnor än män i otrygga anställningar

Enligt LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018 går vi mot en mer jämställd arbetsmarknad, men det långsamt. Konsekvent i rapporten visas det att kvinnor i både arbetar- och tjänstemannayrken har lägre lön, jobbar mycket mer deltid och har fast anställning i lägre utsträckning än män. 2017 hade till exempel bara 41% av kvinnor i arbetaryrken en fast heltidsanställning.

Eftersom arbetsmarknaden ser ut som den gör är möjlighet till heltid och en trygg anställning i hög grad en fråga om jämställdhet. Och i och med att det handlar om arbetsmarknaden är det definitivt en fråga för facket.

Vad får en ojämställd arbetsmarknad för konsekvenser?

Otrygga anställningar och en ojämställd arbetsmarknad riskerar bidra till att jobbet blir en stressfaktor istället för den trygghet vi vill att det ska vara.

Konsekvenserna av den ojämställda arbetsmarknaden blir extra tydliga när det finns barn med i bilden. Den som har ”minst att förlora”, må det vara i kronor och ören eller i karriärmöjligheter (i en heterorelation är det ofta kvinnan), tar kanske som en konsekvens ut flest föräldradagar. Detta trots att vi vet att ett ojämnt uttag av föräldraledighet påverkar både pension och löne- och karriärutveckling.

I kölvattnet av #metoo är det också värt att belysa en konsekvens av en otrygg arbetssituation som kanske inte är den mest uppenbara. Om du blir utsatt för sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar när du har en otrygg anställning kan det vara svårare att anmäla. Antingen på grund av rädsla för att bli av med jobbet eller för att du inte vill ställa till med besvär, för då kanske du förlorar chansen att bli fast anställd.

Fackförbundens arbete för en jämställd arbetsmarknad

Så, hur arbetar facken för att arbetsmarknaden ska bli jämställd? Genom påverkansarbete och fackligt arbete på arbetsplatserna.

Flertalet fackförbund ingår till exempel i 16.02-rörelsen som verkar för lika lön för lika arbete.

Många fackförbund jobbar också för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Ett engagemang som fått Birgitta Ohlsson hävda att fackföreningsrörelsen har sprungit om politiken i att driva jämställdhetsarbete. Personligen är jag övertygad om att båda parter behövs för att nå framgång!

Vad det gäller sexuella trakasserier och kränkningar så arbetar facket aktivt med dessa frågor. Det handlar ju faktiskt om arbetsmiljö – en facklig grundfråga!

När man talar om “facket” är det lätt att glömma bort att fackförbund faktiskt består av tusentals medlemmar på arbetsplatser. Fackets arbete för en jämställd arbetsmarknad sker alltså både genom påverkansarbete på nationell nivå och varje dag på arbetsplatser runt om i landet. Om du själv vill engagera dig för att din arbetsplats ska bli med jämställd kan facket vara sammanhanget för dig!

Eftersom facket både har stor kännedom om hur det är på landets arbetsplatser och har en dialog med både arbetsgivare och politiker är de en kraft att räkna med i frågor om jämställdhet!


Läs också:

What´s in it for me? Tre (oväntade!) skäl att engagera sig fackligt

En snabbguide till den svenska modellen