Att ha en lång anställningstid har tidigare setts som något fint och hedervärt. I staten får du medaljen För nit och redlighet i statens tjänst efter 30 år som anställd. Men nu talas det allt mer om att du ska byta jobb så ofta som vartannat eller vart tredje år. Så ska man vara hoppjerka eller trotjänare? Vi reder ut för- och nackdelarna.  

Kanske har du hört talas om begreppet hoppjerka, men visste du var uttrycket kommer ifrån? Hopp-Jerka var en karaktär i en statlig kampanj på 1940-talet. Stark högkonjunktur och brist på arbetskraft gjorde att många valde att byta jobb ofta för att höja sin lön. Budskapet var att Hopp-Jerka bara tänkte på sig själv och aldrig lärde sig ett yrke ordentligt. 

Men arbetslivet har förändrats. Dagens yrken ställer andra krav. Tjänster kan snabbt försvinna i omorganisationer. Arbetsgivare värdesätter egenskaper som “flexibel” och “förändringsbenägen”. Dessutom är det inte lika självklart med en fast anställning längre. Nya anställningsformer har gjort att många får nöja sig med kortare anställningar även om de hade velat stanna på samma arbetsplats.  

Är det dåligt att byta jobb ofta? 

I och med att den genomsnittliga anställningstiden blir allt kortare ses det inte längre som lika konstigt att byta jobb ofta. Men om du har många korta anställningar på ditt cv kan det väcka en del frågor. En rekryterare skulle kunna tolka det som att du är illojal, har svårt att samarbeta eller aldrig blir nöjd.  

Var beredd på att arbetsgivaren kommer ta upp detta på arbetsintervjun, och se till att du kan svara på varför du blev kvar så kort tid. Förklara på ett sakligt sätt utan att klaga på din gamla arbetsgivare.  

3 fördelar med att byta jobb ofta 

  • Du får möjlighet att höja din lön ordentligt 
  • Du utökar ditt kontaktnät 
  • Du får pröva många olika arbetssätt 

Kan man vara för länge på samma jobb? 

Det är svårt att ge någon exakt siffra för vad som är för länge. Men generellt sett är det svårare att få ett nytt jobb för den som varit mer än 10-15 år på samma tjänst. Dessutom är det svårt att få upp sin lön ordentligt i de årliga lönerevisionerna. För att få en rejäl höjning krävs oftast att du byter jobb.  

Trivs du på jobbet måste du inte byta för bytandets skull. Det som är viktigt är att se till att få tillräcklig kompetensutveckling, så att du håller dig anställningsbar om du ändå skulle vilja, eller behöva, byta jobb i framtiden.  

3 fördelar med att stanna länge på samma jobb 

  • Du får bidra långsiktigt till verksamheten 
  • Du får möjlighet att sätta dig in i en verksamhet på djupet 
  • Du har ofta en bättre anställningstrygghet 

Så, hur ofta ska man byta jobb? 

Svaret blir förstås att det beror på. Det finns experter som rekommenderar att byta jobb vart tredje år, eller till och med vartannat. Anledningen till denna rekommendation är framför allt att ett nytt jobb är det bästa sättet att få upp sin lön. Men det kanske inte är din främsta drivkraft?   

Om du trivs bra är det förstås ingenting som hindrar att du stannar längre. Och är det tvärtom så att du sitter och vantrivs på ditt jobb efter mindre än ett år så kan du absolut söka dig vidare. 

I slutändan handlar det om vem du är, vad du har för drivkrafter och vad som är viktigt just för dig. 


Läs också:

Var ser du dig själv om fem år?

Så vet du vad som är rätt löneanspråk

Måste man göra karriär?