Arbetsmiljö

Du har rätt till en bra arbetsmiljö! Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är din arbetsgivare, vilket innebär att du har rätt att ställa vissa krav.

Har arbetsplatsen mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud (kallas även arbetsmiljöombud). Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet. Det är till skyddsombudet du i första hand vänder dig om du har problem med din arbetsmiljö.

Vad är fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö?

En god arbetsmiljö handlar inte bara om en ergonomisk stol – det finns även psykiska aspekter som stress, mobbning, sexuella trakasserier och bristande ledarskap som alla också är arbetsmiljöfrågor.

Din fysiska arbetsmiljö innefattar saker som ventilation, skyddskläder, höj- och sänkbart skrivbord och annat som skyddar din kropp från att ta skada av arbetet.

Med social arbetsmiljö menas att du ska ha förutsättningar till socialt samspel, samarbete och stöd från chef och kollegor.

Inom organisatorisk arbetsmiljö ingår saker som att att det ska finnas ett bra ledarskap, att du ska ha rätt till inflytande över ditt arbete och att det ska finnas en bra och tydlig fördelning av arbetsuppgifterna.

Vem blir sjuk av stress?

Vem blir sjuk av stress?

Överbelastad, sönderstressad, utmattad, utbränd – många olika termer för att beskriva samma sak. Det handlar om när energin inte längre räcker till att göra det där som gick i en handvändning förut. När det blir svårare att koncentrera sig, när armarna helt plötsligt…