Engagemang

Vill du ha inflytande på jobbet? Gå med i facket!

Vill du ha inflytande på jobbet? Gå med i facket!

Har du synpunkter kring hur din arbetsplats kan bli bättre? Ni kanske har en kaffemaskinen som alltid strular, orättvis schemaläggning, eller så ser du hur verksamheten skulle kunna bli mer effektiv. Sitt inte inne med dina tankar, utan lyft dem via din fackliga organisation. Att som medlem i ett fackförbund göra sig hörd är både en rättighet och ett sätt att…

Facket <3 demokrati

Facket <3 demokrati

Vad har facket med demokrati att göra? En hel del faktiskt. Demokratiska föreningar tränar oss i demokrati! Här kommer en snabbkurs i hur det hänger ihop.   Är du med i världens största demokratiska förening?  Den globala fackliga organisationen International Trade…

Hur skriver man en motion?

Hur skriver man en motion?

– Ta hjälp av vårt motionsproffs för att skriva motioner som påverkar. Möjligheten att organisera sig i medlemsföreningar är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Som medlem har du många gånger möjlighet till inflytande i organisationen, ofta via rösträtt…