Engagemang

Hur skriver man en motion?

Hur skriver man en motion?

– Ta hjälp av vårt motionsproffs för att skriva motioner som påverkar. Möjligheten att organisera sig i medlemsföreningar är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Som medlem har du många gånger möjlighet till inflytande i organisationen, ofta via rösträtt…

x