Student

Student + facket = sant!

Student + facket = sant!

För de flesta som jobbar i Sverige är det en självklarhet att vara med i facket. Mindre känt är kanske att studenter också kan vara medlem och ta del av många förmåner redan under studenttiden. Fackförbundens största uppgift är alltid att jobba för bättre villkor och trygghet för arbetstagare,…

Heltidsjobbet och extrajobbet

Heltidsjobbet och extrajobbet

Sverige har ett fantastiskt studiestödssystem och den avgiftsfria undervisningen är en grundbult i samhället. Men dagens studenter är långt ifrån bortskämda, oavsett vad många vill tro. Många studenter känner av den ekonomiska pressen konstant under sin studietid. Enligt en studie…

Stress i studentlivet

Stress i studentlivet

Livspusslet för studenter orsakar ofta psykiska stressymptom skapat av höga krav samt oro för ekonomi och boende. Det finns flera olika orsaker till varför studenter känner stress under studietiden. Många har höga krav på sig själv när det gäller studier…