Sverige har ett fantastiskt studiestödssystem och den avgiftsfria undervisningen är en grundbult i samhället. Men dagens studenter är långt ifrån bortskämda, oavsett vad många vill tro.

Många studenter känner av den ekonomiska pressen konstant under sin studietid. Enligt en studie från CSN är det 61 procent av studenterna som känner att studiemedlet inte räcker till varje månad.

I en tidigare studie från Ungdomsbarometern redovisar studenterna själva olika missuppfattningar omgivningen har om studentlivet. Bland annat att:

  • studiebidraget/lånet är tillräckligt för att leva på
  • studenter har mycket fritid

Många studenter känner av den ekonomiska pressen konstant under sin studietid. Enligt en studie från CSN är det 61 procent av studenterna som känner att studiemedlet inte räcker till varje månad.

En inkomst (maxat lån och bidrag sammantaget) på ca 11 000 kronor ska räcka till hyra, månadskort i lokaltrafiken, mat, räkningar, kurslitteratur och mycket, mycket mer. Det är därför många studenter som är tvungna att ta ett extrajobb vid sidan av studierna.

Heltidsstudier är ett heltidsjobb

Då ska vi inte heller glömma att universitet och högskolor bygger sina utbildningar utifrån tesen att ”heltidsstudier är ett heltidsjobb”, med det sagt så arbetar många studenter övertid under större delen av studietiden.

Utöver arbetet på terminerna så är många studenter även tvungna att arbeta under sommarmånaderna för att fortsatt klara av utgifter. För många består därför studietiden av flera år med konstant arbete och utan möjlighet till semester, återhämtning eller en trygg sjukskrivning.

Studenter tampas med nästan samma utgifter som löntagare

Från och med 2018 så kommer bidragsdelen i studiestödet att höjas med 300 kronor. Det är inte en gigantisk höjning, och kommer förmodligen inte resultera i studenters oberoende av den inkomst ett extrajobb ger. Men det är ett steg i rätt utveckling, en utveckling vi behöver fortsätta om vi vill att studenter ska få fokusera på just på studierna.

Men det får inte ta stopp här, debatten kan inte avskärmas till enbart studiebidraget. Vi måste på riktigt börja prata om att studenter drabbas av samma ockerhyror som vi med lönearbete, att deras månadskort i lokaltrafiken också kostar mer och mer – samtidigt som de ska plugga heltid och jobba resterande tid. Det är ohållbart i det långa loppet.

Jag är tacksam för stödet – men det behöver ändå bli bättre

Enligt CSN så bidrar studiestödet till att utjämna sociala skillnader, och möjliggör studier för personer som aldrig annars hade övervägt det. Och det stämmer, jag är själv en av dem som aldrig hade kunnat studera på universitet om det statliga studiestödet inte fanns. Så JA, jag är glad att bidragsdelen utvecklas, det är självklart jättebra.

Men jisses vad jag också minns stressen under den sista veckan innan CSN. När listan på ny kurslitteraturen anlände. När jag skulle dra kortet i betalautomaten och inser att kontot är tomt. Eller när den nya terminen började och jag var helt utarbetad efter en hel sommar inom restaurangbranschen.


Läs också:

Det är dags att ge sjukskrivna studenter trygghet

Får du inte nog av att plugga? Börja forska!

Appar och metoder som får dig att sluta prokrastinera

Skriv en kommentar