Kan du vara uppriktig och ärlig på jobbet? Tja, det beror säkert på vilken slags fråga som är aktuell. Det känns ju tämligen riskfritt att berätta att en föredrar kaffe framför te eller att den senaste filmen du såg på inte var något vidare. Om du däremot vill framhäva frågor om en specifik kollega eller påpeka att arbetsmiljön är skadlig är det bra att tänka på hur du ska kunna vara uppriktig på bästa sätt.

Fundera över frågans allvar i förväg

Jag tänker mig att uppriktighet kan delas in i tre nivåer och beroende på nivå behöver du förbereda dig på olika vis.

Den första nivån handlar om helt ofarliga ämnen som att till exempel säga att det är på tok för många äpplen i fruktkorgen, att mötesrummet är kallt eller att du är trött på vädret. På den här nivån riskerar vi ingenting och åsikterna kan framföras utan närmare eftertanke.

Inom den andra nivån ryms aningen mer känsliga ämnen. Exempelvis åsikter som ”vi har alldeles för mycket möten” eller ”vi måste bli bättre på vårt mångfaldsarbete”. De här frågorna är lite knepiga eftersom de rymmer konkret kritik, Men framförs kritiken i generella ordalag och inte kräver att någon specifik person ska göra något åt saken så är den tämligen riskfri. Att framföra synpunkter på det här viset leder däremot sällan till förändring. Däremot kan du testa att ta upp en sådan åsikt inför en arbetsplatsträff eller i en avstämning med din chef. Då finns det större chans till förändring, men du har fortfarande inte riskerat så mycket!

Den tredje nivån av uppriktighet behöver uttryckas klart, tydligt och så konstruktivt som möjligt. Frågorna kan då röra maktmissbruk, till exempel att en chef trakasserar en anställd, eller en skvallerkultur där kollegor  inte drar sig för att förtala frånvarande arbetskamrater. Det kan också röra sig om en chef som förnekar fakta eller att du upptäckt att någon av dina kollegor undanhåller dig viktig information. I dess fall behöver man söka en ansvarig eller en skyldig person, vilket gör frågorna än mer komplicerade.

Våga vara uppriktig – med stöd av andra

Är du i ett läge där du funderar på att vara uppriktig kring något inom den tredje nivån misstänker jag att du har lite ont i magen och känner dig orolig. För när du börjar tala om det viktiga blir responsen annorlunda än vid det tillfälle då du vädrade ditt missnöje över äpplena. Du riskerar att möta motstånd, fientlighet och kanske till och med få hela gruppen mot dig.

Så, vad ska du göra för att hantera en sådan situation? Börja med att analysera situationen och tala med kollegor som du litar på. Ser de samma sak som du gör? Undersök om du kan få med dig några arbetskamrater så att ni kan göra gemensam sak, då behöver du inte stå ensam. Behöver ni mer kraft kan ni vända er till arbetsplatsombudet eller skyddsombudet på jobbet, beroende på vad det handlar om. Ju fler ni är desto större chans att lyckas få till en förändring


Läs också:

Våga tala inför folk – 10 tips som gör dig tryggare

7 saker du kan göra om du har dålig arbetsmiljö