Kan arbetsgivaren verkligen beordra alla anställda att närvara på en konferens med övernattning och borde man inte få övertidsersättning? 

Konferens med team-building och middag. För många är det här terminens höjdpunkt. Äntligen får arbetsgänget chans att umgås lite otvunget och äta och dricka gott. Chefen står för notan. 

Men så tänker inte alla. Konferensen kanske är på annan ort. Man förväntas stanna kvar till middagen och kanske övernatta. Den som är ensamstående och har små barn eller husdjur kan ha svårt att vara borta så länge. Och en och annan kanske inte vill bjuda arbetsgivaren på en endaste minut utöver vad som står i kollektivavtalet. 

Så vad gäller: måste jag vara med på konferensen?

För den del av aktiviteterna som är inom ordinarie arbetstid är svaret enkelt: ja du måste delta.

Måste jag stanna på middagen och sova över?

Chefen kan inte tvinga någon att stanna kvar efter arbetsdagens slut. Du är fri att åka hem. Samtidigt är sedvänjan etablerad att arbetsgivaren ordnar någon form av personalsocial aktivitet varje år eller halvår. Det anses ofta viktigt för verksamheten och sammansvetsande för gruppen att alla träffas vid något enstaka tillfälle för en kick-off eller team-building. Informellt förväntas alltså alla vara med. Den normen är ganska stark och dessutom anses det generöst och festligt att arbetsgivaren bjuder på middag och hotellövernattning. Den som inte kan lösa livspusslet hemma bör tydligt förklara hur det ligger till i god tid innan konferensen så att inga bokningar görs i onödan. 

Den som inte kan lösa livspusslet hemma bör tydligt förklara hur det ligger till i god tid innan konferensen så att inga bokningar görs i onödan.

Om ni är många anställda som har svårt att komma ifrån även en enstaka kväll, bör ni kanske gå ihop och säga till om detta. En klok arbetsgivare försöker då ordna konferensen någonstans i närområdet så att folk kan vara med men ändå åka hem över natten.

Kan jag få övertidsersättning?

Övertidsersättning för konferenskvällen kan man normalt inte begära. Inte heller för övernattningen. Övertidsersättning utbetalas endast vid beordrat övertidsarbete. Middag och hotellnatt kan inte anses vara arbete, inte heller kan kvällsaktiviteterna anses vara beordrade. Inget av detta räknas alltså som beordrad övertid och därför får man inte övertidsersättning. 

Juridiskt gränsland

Men vi rör oss ändå i ett gränsland. Det finns exempel på anställda som skadat sig under konferensen eller kick-offen och som fått det godkänt som arbetsskada. Bland annat en man på en tredagarskonferens som råkade ut för en fallolycka från en hotellbalkong mitt i natten och skadade huvudet. AFA Försäkrings omprövningsavdelning beslutade att olyckan hade ett nära samband med mannens arbete fastän det var utanför ordinarie arbetstid och inte på den vanliga arbetsplatsen. 

Du förväntas vara med men du MÅSTE inte

Sammanfattningsvis förväntas alla anställda vara med på någon enstaka personalsocial aktivitet per termin. Men utanför arbetstid kan du inte tvingas att stanna kvar, även om normen är stark att alla även ska vara med på middag och eventuell hotellövernattning. 


Läs också:

Resa eller skypa? Det här ska du tänka på
8 saker att tänka på innan du skickar iväg jobbmejlet
5 tips för att göra tråkiga arbetsuppgifter roliga 

Skriv en kommentar