För mycket arbete och för lite fritid är en ohälsobomb. Eftersom chefen är medarbetarnas främsta förebild är det viktigt att hon går hem i tid på eftermiddagen och inte mejlar på helgerna. 

Chefen är en förebild. Hon sätter ribban för vad som är tillåtet. Vad chefen säger är viktigt, men vad chefen gör är avgörande. 

Inom Försvarsmakten är ledarskap genom att gå före ett gammalt knep. Jag hörde en officer berätta att han är mån om att signalera att han är en i förbandet. Till exempel är officeren med på övningarna i fält, sover i tält, stiger upp vid samma klockslag som de övriga soldaterna på morgonen, äter samma mat som dem, bär samma utrustning och utsätter sig så långt det är möjligt för samma utmaningar. Officeren strävar alltså efter att aldrig begära mer av sina mannar än han begär av sig själv. 

Chefen visar vilka normer som gäller

Chefen är en kulturbärare, en person som medarbetarna omedvetet tittar på för att forma sig en egen bild av vilka normer som gäller. I synnerhet unga medarbetare och nyanställda har behov av denna kulturbärare. Hon personifierar, när det fungerar väl, idéer och värderingar som är organisationens kärna. 

Hon personifierar, när det fungerar väl, idéer och värderingar som är organisationens kärna.

Kanske har chefens roll blivit ännu viktigare i takt med att arbetslivets gränser suddats ut. Valfriheten har ökat. I dag kan många frestas att ta med sig jobbet hem på kvällar och helger. Man kan läsa mejlen i jobbmobilen. Arbetsmaterialet finns i molnet. Smidigt, men också en risk. I Fackförbundet STs arbetsmiljörapport, Temperaturmätaren 2018, svarar 20 % att digitaliseringen gjort det svårare att koppla bort arbetet på fritiden.  6 % i samma mätning säger att ett ständigt uppkopplat läge suddar ut gränsen mellan arbete och fritid samt bidrar till stress och olustkänslor. 

Mellan 2012 och 2015 noterade Arbetsmiljöverket en fördubbling av antalet arbetsrelaterade stressjukdomsfall. Man kan med rätta prata om stressen som en ohälsobomb. 

Olagligt att mejla och SMS:a utanför arbetstid i Frankrike

I Frankrike lagstiftade Nationalförsamlingen 2016 om rätten att koppla ned. Då blev det förbjudet för arbetsgivare att mejla och SMS:a sina anställda utanför arbetstid. Något liknande förbud finns inte i Sverige. Men Arbetsmiljöverket har beslutat att arbetsgivare måste motverka ohälsa till följd av ”långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar”. 

Exemplet Frankrike kan kännas stelbent. Hur ska de kontrollera att inga chefer mejlar på helgen? Arbetsmiljöinspektörerna kan ju inte vara överallt. 

Går chefen hem i tid lättar trycket på alla

Avgörande blir i stället vilka signaler chefen sänder med sitt beteende. En chef som själv går hem i tid på eftermiddagarna skapar en sund kultur på arbetsplatsen. Mejlar hon aldrig medarbetarna på helgerna, minskar troligen ”smygarbetet” och hetsandet kolleger emellan. Och om chefen gärna pratar om fritidsintressen och längtan efter semester lättar trycket på alla.


Läs också:

Mycket att göra? 3 tips för balans i vardagen

Jobba hemifrån skapar balans i livet – eller?

Rast eller paus – finns det en skillnad?