Gav ditt årliga lönesamtal inte önskat resultat? Anledningarna kan självklart vara flera, men för att undvika att den missnöjda känslan återkommer nästa år finns det vissa saker du bör kolla upp och göra.

Få koll på lönekriterierna

Fråga din chef eller en kollega om det finns lönekriterier på arbetsplatsen. Om ni har det så är det smart att arbeta i enlighet med dem redan nu så att du kan lägga grunden för att påverka nästa års lön.

Be din arbetsgivare motivera beslutet

Om du fick väldigt låg löneökning eller ingen alls har du i många fall rätt att få en motivering av din arbetsgivare. Detta regleras i kollektivavtalet. Enligt exempelvis det statliga löneavtalet (gäller om du jobbar på myndighet) ska din arbetsgivare förklara och motivera varför din löneutveckling ser ut som den gör. Sedan ska du och din chef tillsammans ta fram en skriftlig plan där det tydligt framgår vad du ska göra för att påverka din lön.

Är du osäker på vilket avtal du omfattas av och vad som står i det? Fråga en fackligt förtroendevald på din arbetsplats.

Din lönesättande chef bör också alltid, oavsett nivå på löneökning, kunna ge dig konkreta förslag på vad du kan göra för att hamna på en högre lönenivå nästa år.

Prata med fackligt förtroendevalda

De fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen har ofta bra koll på löneprocessen och kan svara på frågor, oavsett om din arbetsplats har lönesättande samtal eller en traditionell facklig löneförhandling. De kanske kan ge dig mer insikt i hur lönesättning fungerar på din arbetsplats.

Tog din chef hänsyn till kompetensutveckling?

Har du fått nya arbetsuppgifter, gått en kurs eller utbildning, deltagit i ett särskilt projekt eller liknande under det gångna året? Då ska du säkerställa att din lönesättande chef tagit hänsyn till det i lönesättningen.

Om du planerar kompentensutveckling under det kommande året måste du komma ihåg att ta upp det under nästa utvecklingssamtal, så att du kan vara säker på att det kommer med i motiveringen.

Finns det inga pengar? Förhandla fram andra förmåner!

En vanlig motivering från chefen är att ”Tyvärr finns det inte pengar…” Om det saknas pengar för högre lön inom verksamheten kanske det finns andra förmåner du kan förhandla fram? Till exempel mer semester, kortare arbetstid eller extra förmåner.

Var tydlig med din chef att du vill utvecklas

Slutligen, glöm inte att tala om för din chef vad du själv vill uträtta och utveckla i din tjänst och varför du vill göra det. Det är både ett sätt att visa att du tänker dig en framtid hos arbetsgivaren och ett sätt att visa att du är mån om en positiv utveckling för dig själv och för arbetsplatsen.


Läs om hur lönesamtalet hänger ihop med utvecklingsamtalet.

Läs våra 7 tips inför lönesamtalet.

Läs vad du kan göra för att få mer makt över lönen. 

Skriv en kommentar

x