Idag används anställningsformen allmänna visstidsanställningar allt oftare. Även om det är en bra ingång till fast jobb kan villkoren variera. Här är några tips på vad du bör tänka på när du förhandlar dina villkor inför en visstidsanställning.

Den professionella arbetsrelationen består av två delar. Å ena sidan ställer man sig som arbetstagare till arbetsgivarens förfogande och utför en prestation. Men å andra sidan betalar arbetsgivaren för den prestationen. Så hur ska du som befintlig eller blivande visstidsanställd tänka gällande villkor och löneförhandling?

Längden på din anställning är avgörande

En av de två främsta faktorerna som avgör om du ska löneförhandla i din visstidsanställning är hur lång anställningen är.

Om din visstidsanställning är kortare än ett år blir anställningstillfället det allra viktigaste. Men tänk då på att du har chans att förhandla lönen på nytt om du skulle få erbjudande om fast anställning.

Förbered ditt anställningssamtal

Oavsett anställningsform är det alltid viktigt att du förbereder dig inför anställningssamtalet. Det är lätt att glömma när telefonsamtalet kommer och arbetsgivaren erbjuder dig tjänsten. Innan du säger ja finns det fler delar du behöver prata om än datum för när du ska börja och vilken lön du ska få börja med.

Punkter att diskutera inför din visstidsanställning

  • Tillämpar arbetsgivaren kollektivavtal? Om ja, heja! Då finns det möjlighet att läsa mer där om vad din anställning innebär för dig. Om inte, då behöver du vara ännu mer påläst i samband med anställningstillfället.
  • Vilka förmåner får du i samband med anställningen som visstidsanställd?
  • Finns det möjligheter till att fortsätta din anställning hos arbetsgivaren?
  • Hur beräknar arbetsgivaren din semester? Får du möjlighet att ta ut betald semester under tiden du arbetar eller kommer du att få semestertillägg utbetalt i samband med varje löneutbetalning?
  • Lönenivåer och lönestatistik – vänd dig till fackförbundet som är störst på den arbetsplatsen!

Läs igenom anställningskontraktet

Generellt sett när man diskuterar kring lön och möjlighet till att förhandla brukar jag fråga om vad som står i anställningskontraktet. Om ett sådant har hunnit upprättats. Rent juridiskt är det anställningsavtalet som avgör vilka möjligheter du har att förändra din lön.

När din anställning sträcker sig längre än ett år bör du därför få möjlighet att ingå i den årliga lönerevisionen.

Om din visstidsanställning istället är längre än ett år har din arbetsgivare möjlighet att se hur din arbetsprestation är i relation till verksamhetens lönekriterier och mål.

När din anställning sträcker sig längre än ett år bör du därför få möjlighet att ingå i den årliga lönerevisionen.

Löneförhandla på nytt om du blir erbjuden fast jobb

Den andra av de två främsta faktorerna till om du ska löneförhandla i din visstidsanställning är om det finns möjlighet till en förlängning eller fortsättning hos arbetsgivaren. Om det finns goda goda chanser till förlängning innebär det att du kommer ha ett framtida tillfälle till en förhandlingsmöjlighet. Därmed har du en ny chans att förhandla lönen. Det gäller oavsett om det är fast eller en förlängd visstidsanställning.

Om du känner dig osäker på hur du bör gå tillväga kan du alltid ta hjälp av en facklig företrädare inför ett sådant samtal.


Läs också:

Anställningsavtal – Tre viktiga saker att kolla innan du skriver på

Har du koll på din visstidsanställning?

En snabbguide till den svenska modellen