Otrygga anställningsformer är idag vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Med otrygga anställningsformer menar jag exempelvis provanställning eller någon form av tidsbegränsad anställning, där allmän visstidsanställning eller vikariat är vanligast förekommande.  

Att ta en otrygg anställning kan vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, en arbetsplats eller i ett nytt yrke, men det finns också en del osäkerhet som kommer med en sådan anställning. Du kan till exempel ha svårt att  lån och det blir överlag svårare att planera livet långsiktigt. En faktor som påverkar din känsla av trygghet är om du inte vet om du kommer få förlängd anställning eller ej.  

Arbetsgivarens skyldigheter regleras i lagen 

När du har en provanställning eller en tidsbegränsad anställning omfattas du inte av samma trygghet som om du har en tillsvidareanställning, men du står inte skyddslös. I Lagen om anställningsskydd (LAS) hittar du bestämmelser om hur arbetsgivaren måste meddela dig om eventuell förlängning av anställning.  

Måste arbetsgivaren meddela om min tidsbegränsade anställning inte kommer att förlängas? 

En tidsbegränsad anställning gäller i regel så länge som angett. Om du däremot har haft en tidsbegränsad anställning, som till exempel allmän visstidsanställning eller vikariat, i minst 12 månader under de senaste tre åren, så behöver arbetsgivaren underrätta dig om att det inte är aktuellt med fortsatt anställning senast en månad innan anställningen löper ut. Beskedet ska vara skriftligt.  

Har jag rätt att vara ledig för att söka annat jobb?

Ja, om du haft någon form av visstidsanställning i minst 12 månader under de senaste tre åren, och fått besked att du inte får förlängt. Du har då rätt till skälig ledighet, till exempel för att gå på anställningsintervju, utan löneavdrag 

Vad gäller vid provanställning? 

Om arbetsgivaren inte ger besked om något annat så övergår din provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning efter prövotiden. Om arbetsgivaren inte vill att du ska fortsätta ska du få underrättelse om det minst två veckor i förväg. Är du fackligt organiserad ska arbetsgivaren också varsla ditt lokala fack.  

Ta kontakt med facket om det uppstår oklarheter 

Skulle det vara så att arbetsgivaren inte ger dig besked i tid bör du ta kontakt med ditt fackförbund, antingen lokalt på arbetsplatsen eller via den centrala rådgivningen. De kan hjälpa dig att ta det vidare med arbetsgivaren.


Läs också:

Inlasning och utlasning – så funkar det

Har du koll på din visstidsanställning?

Svenska arbetsgivare diskriminerar mest när de rekryterar