Ibland är det inte så konstigt att en känner sig som en bluff på jobbet… För hur ofta får du höra att det du gör på jobbet är viktigt? Får du löpande besked om att det du åstadkommer var bra eller i alla fall tillräckligt bra?

Den senaste tiden har jag haft återkommande samtal med olika personer som brottas med ett och samma problem: de vet inte om det som de utför på jobbet är bra och om det bidrar till verksamhetens utveckling. Det låter ju förstås märkligt, men dessa personer får aldrig höra från vare sig högsta ledningen eller lägre chefer om det arbete som de gör åtta timmar om dagen har någon som helst betydelse.

Feedback och konstruktiv kritik får dig att växa

Upplevelsen av att vara delaktig och en viktig kugge på din arbetsplats är avgörande för om du växer eller vissnar på jobbet. Om du får upplysning regelbundet kommer du inte bara att göra ett bättre jobb, du kommer dessutom att trivas mer på arbetet.

En av de mest skadliga sakerna som kan hända är att du aldrig får höra om du gör ett bra eller dåligt jobb. Oavsett var du befinner dig i din bana krävs det att du får veta vad chefer och kollegor tycker. Hur ska du annars kunna förändra eller förbättra dig? För även om det inte är särskilt roligt att få kritik så är den en oskattbar utgångspunkt för att kunna utvecklas.

Ta kontroll över situationen och påbörja en förändring

Känner du igen dig? Många gånger kan det kännas knepigt att be omgivningen om feedback kring sitt jobb. Det fordrar ju att en ställer sig själv i fokus och tar tid av andra. Men går du omkring utan en aning om du gör ett bra jobb kan du fundera över om du kan använda dig av några av följande sätt:

  1. Vänd dig i till dina arbetskamrater och fråga dem hur de upplever sin situation. De kanske känner som du. Ni kan skapa en grupp vars syfte är just att ge varandra konstruktiv kritik. Se då till att klimatet er emellan är välvilligt inställt. Ni är där för att hjälpa varandra att utvecklas!
  2. Pröva att ta upp avsaknaden av konstruktiva synpunkter med din närmaste chef. Hör hur hen ser på saken. Kanske finns här en öppning att föreslå att hen funderar över frågan och därefter arbetar för att få in naturliga inslag då ni uppmärksammar varandras arbete och hur det genomförs.
  3. Ytterligare en väg att gå är att du själv frågar dina kollegor om de skulle uppskatta att höra dina tankar kring utförda arbetsuppgifter. Om de vill det måste du vara ansvarsfull och enbart framföra konstruktiv kritik och feedback. Du får aldrig använda dina synpunkter till att klämma åt någon, utan din kollega ska verkligen känna att du vill väl.

Läs också:

Att göra: ge dina kollegor mer beröm

Konsten att vara uppriktig på jobbet – så får du gehör för dina åsikter

Lugn, dina kollegor drabbas också av bluffsyndromet