På många arbetsplatser finns det mer eller mindre uttalade regler för när det är lämpligt att komma till jobbet på morgonen. Men det sociala trycket får oss kanske att vara där vid en tidpunkt då vi inte alls är särskilt produktiva eller effektiva för den delen.

Vi har alltid hyllat morgonmänniskan

Jag tror att vilken inställning människor har till närvaro på jobbet handlar om en moral som vid det här laget borde vara överspelad. Men än idag hyllas den som kommer tidigt på morgonen – precis som i det gamla industrisamhället då fabrikören ville köra de dyra maskinerna till max.

I takt med att kunskapssamhället utvecklas ökar möjligheterna till att jobba var och när som helst. (Jag vet att det också finns risker med det). Men fortfarande styrs många arbetsplatser av en arbetsmoral som var gångbar för 20–30 år sedan. Det är helt klart svårare att förändra den än att välkomna nya digitala möjligheter.

Morgontrötta kan stämplas som lata

Det händer att anställda som inte kommer till jobbet förrän efter tio betraktas som smitare – trots att de går hem långt efter alla andra eller utför sitt arbete på annat ställe. De får höra skämtsamma pikar från dem som varit på kontoret sen åtta. ”God morgon! Eller ska vi säga god dag?”

Sådana här åsikter styr även en del chefers attityder till hem- och distansarbete. Det är den fysiska närvaron som gynnas trots det är allmänt känt att människor faktiskt har olika dygnsrytm. En del kan inte åstadkomma det minsta före lunch, medan andra är som mest effektiva på morgonen.

Självledarskap är framtiden

Det nya arbetslivet behöver en juste och genomtänkt moral. I dag förväntas ju medarbetare att ”leda” sig själva. Det lär sig förresten unga redan på universitetet. Därför är det inget vidare att förlegade värderingar ska avgöra när och var en arbetar. Det är väl ändå resultatet som räknas?


Läs också:

Jobba hemifrån skapar balans i livet – eller?

Så lyckas du med distansmöten – 5 tips som faktiskt fungerar!

När fick du senast konstruktiv kritik på jobbet?