Har du ett onödigt jobb? En sådan fråga kan säkerligen uppfattas som både oförskämd och provocerande. Jag tror dock att det är bra att allt emellanåt fråga sig själv om en upplever att ens arbete är nödvändigt och till och med viktigt. För de allra flesta finns det säkert inslag under en arbetsvecka som inte känns helt meningsfulla, men som helhet upplever vi förhoppningsvis arbetet som betydelsefullt.  

Våga se kritiskt på ditt jobb 

Varför är det bra att med jämna mellanrum ställa självkritiska frågor om jobbet? För det första blir det tydligare vad som stressar dig helt i onödan. För det andra upptäcker du vad du kan sluta göra för att istället ägna mer tid åt de arbetsuppgifter som du anser vara viktiga. Om du gör det kan du faktiskt påverka ditt välmående på lång sikt. Det finns nämligen ett samband mellan den stress som onödiga arbetsuppgifter skapar och psykisk ohälsa.  

Onödiga arbetsuppgifter kan vara skadliga 

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan onödigt jobb och känslomässig trötthet. Det är inte ovanligt att individer som upplever sitt jobb som onödigt sover dåligt, känner sig pressade, uppjagade eller oroliga. 

Vår självkänsla försämras när vi måste göra saker som vi inte själva tycker är viktiga eller bidrar till verksamheten. Vi känner oss alltså både frustrerade och dränerade. Onödigt jobb gör oss allt annat än stimulerade. 

Onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter?  

Men vad är då ett onödigt jobb? De forskare som studerat detta brukar skilja på onödiga och oskäliga arbetsuppgifter.  

Onödiga uppgifter är de som faktiskt inte skulle behöva göras. Det kan handla om datorkrångel, meningslösa möten, överdrivna krav på dokumentation eller dubbelarbete där flera medarbetare är inblandade samtidigt.  

Oskäliga uppgifter är när en förväntas göra något som egentligen inte ingår i ens yrkesroll. Uppgifter som någon annan har ansvar för. Det kan handla om att du är anställd som kvalificerad handläggare men får ägna en stor del av din arbetstid åt att ta fram regler för hur ni ska uppföra er i ert kontorslandskap. Eller att du utbildat dig under flera år till lärare och får i huvudsak försöka förmå eleverna att lägga undan mobilen under lektionen. Det kan gå ut över självkänslan. Det visar sig nämligen att vi har större grad av stresståligheteller i alla fall orkar mer, då vi får arbeta med det som vi är utbildade och anställda för. 

Gemensamt ansvar att prioritera bort 

Du ska inte bara fråga dig själv om huruvida du har onödiga arbetsuppgifter. Det är en fråga för hela arbetsplatsen. Inte minst ledningen har en stor betydelse för att se till att onödiga jobb minimeras. Ha det som en stående punkt på dagordningen när ni har enhetsmöten. Diskutera om det finns andra sätt att lösa uppgifterna på eller kan ni till och med komma överens om att helt och hållet sluta upp med att göra dem? 


Läs också:

Gör du det du ska på jobbet?

Läskigt att byta jobb? Du kan ha rätt till tjänstledighet!

I det nya arbetslivet behövs en ny arbetsmoral

Skriv en kommentar