Med Stockholm och Malmö Pride färskt bakom oss finns det all anledning att fundera på hur regnbågsflaggan kan fortsätta bäras med stolthet resten av året runtom på olika arbetsplatser. Fackförbundet ST har gått under parollen ”HBTQ på #statligtuppdrag” för att visa att vi står för alla människors lika värde och rättighet att vara sig själva, på arbetsplatsen och på fritiden. Men vad kan var och en av oss göra under resten av året, då det inte är fest och flaggorna vajar?

Är HBTQ ens en facklig fråga?

Ibland hörs röster som ifrågasätter om vikten av att lyfta HBTQ-frågor och om detta inte är något som vi ”kommit långt med”. Och är det överhuvudtaget en facklig fråga? Jag menar att så länge vi har personer som kränks, hånas, exkluderas, diskrimineras eller förtrycks i olika former, dolt som öppet på sina arbetsplatser behöver vi engagera oss.

Gör skillnad vid fikabordet

Att engagera sig kan låta stort men det behöver inte vara så. Ibland betyder det att inte släppa igenom en transfobisk åsikt i fikarummet, att inte låta det passera utan att bemöta. Det är kanske det svåraste sättet att faktiskt engagera sig på då vi många gånger inte vill hamna i konflikt med kollegor.

På ST har vi enkla tips för dig som vill verka för ett inkluderande arbetsliv som du kan ladda ner, skriva ut och sprida på arbetsplatsen.

Du som inte känner dig obekväm med heteronormen har en stor roll att spela i att vara en allierad, och inte ifrågasätta HBTQ-personers erfarenhet och upplevelse.

Gå på normspaning

Ett annat sätt att engagera sig i HBTQ-frågor på arbetsplatsen är att jobba strategiskt på att förändra strukturer som är diskriminerande. Börja med att normspana på arbetsplatsen, själv eller med en kollega som du känner dig trygg med – vad ser vi försiggår? Vilka självklarheter finns här? Hur skulle vi vilja ha det?

Ta upp frågan med lokala facket (eller dina fackliga kollegor om du själv är förtroendevald):

  • Hur kan vi driva frågor om allas lika värde och likabehandling på vår arbetsplats?
  • Hur kan våra fackliga forum bli en väg att hålla frågorna levande?
  • Hur kan ni integrera HBTQ-perspektivet i det fackliga arbetet på arbetsplatsen genom att ha med det prismat i arbetsmiljöarbetet eller t.ex. vid rekryteringar?

Många arbetsplatser har jämlikhets- eller mångfaldspolicy eller riktlinjer. Använder er gärna av den för att föra upp frågan på bordet till arbetsgivare och kollegor – lever vi upp till våra riktlinjer, policy och visioner? Vad innebär det vi skriver i vår policy konkret för oss? Behöver vi förändra någonting?

Att engagera sig kan vara precis så stort, litet, komplicerat eller enkelt som du gör det. Hoppas du fått inspiration till hur du kan börja göra din arbetsplats lite bättre för alla. Lycka till!


Läs också:

Hur jobbar facken för en jämställd arbetsmarknad?

Fatta smartare beslut med inkluderande möten

Svenska arbetsgivare diskriminerar mest när de rekryterar