Det pågår febrig valrörelse, förtidsröstandet har börjat och valaffischerna hänger på trekvart i vinden. Snart har vi ett valresultat. Möjligen blir det nya styrkeförhållanden i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunerna efter 9 september.

Fyra av tio vill prata politik på jobbet

Är du på en arbetsplats där alla pratar politik? Eller är det känsligt och vill kollegerna helst vara ifred?

Politik som samtalsämne delar oss i olika läger. Fyra av tio diskuterar gärna politik på jobbet. Men nästan lika många, en tredjedel, gör det ogärna, enligt en undersökning gjord i våras av Manpower Group.

Hälften av männen ställer sig positiva till politiksnack på arbetsplatsen medan bara en fjärdedel av kvinnorna tycker det är okej, enligt undersökningen.

Politik på fackliga möten – naturligt inslag eller direkt olämpligt?

Även arbetsmarknadens parter är oense i frågan. LO har inför valet anslagit 30 miljoner kronor för att bedriva valarbete på arbetsplatser där dess förbund har medlemmar. Det handlar om broschyrer att dela ut, affischer att sätta upp och politiska inslag på fackliga medlemsmöten.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv gick som en reaktion på detta ut med rekommendationen att dess 60 000 medlemsföretag inte bör tillåta politisk verksamhet på arbetsplatserna. Svenskt Näringsliv anser att arbetsplatserna ska vara politiskt neutrala. Och det kan man naturligtvis bara vara på ett av två sätt. Antingen förekommer inga politiska budskap alls. Eller så behandlas alla politiska block likvärdigt. Får ett parti komma in och sprida sina idéer, bör alla få komma in, resonerar Svenskt Näringsliv.

Din chef får inte försöka påverka dig

Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer på arbetsplatsen. Men även den bestämmanderätten har sina gränser, åtminstone i termer av good will. Inför förra valet diskuterades restaurangmomsen. Ledningen för en hamburgerkedja uppmanade i ett brev alla anställda att inte rösta vänster eftersom det skulle kunna missgynna hela branschen. Uppmärksamheten i dagspress och sociala medier föll knappast väl ut för företaget, vilket inte torde förvåna någon.

Anställda står i beroendeställning till sin arbetsgivare och en uppmaning från chefen att rösta på det ena eller andra partiet kan lätt tolkas som en otillbörlig påverkan, en kränkning av den fria rösträtten fastän det råder valhemlighet.

I ljuset av det är det sannolikt många arbetsgivare som helst håller politiken borta från kontor och fabrik.

Gör så här om du vill diskutera politik med kollegorna

Får man då inte alls prata hjärtefrågor med arbetskamraterna inför valet? Jodå, så länge det inte går ut över arbetsuppgifterna kan ingen hindras från att samtala. Den diskussionssugne bör dock gå varligt fram. Sök samtycke! Att tvinga sig på kollegerna med agitation, satir eller utmanande frågor kommer inte att uppskattas av alla.


Läs också:

8 saker att tänka på innan du skickar iväg jobbmejlet

5 regler för sociala medier på jobbet

Därför älskar vi att prata om oss själva