Många av oss reser i jobbet. Till intressanta konferenser eller möten av olika slag. Men ibland kan det vara på sin plats att fundera på om resandet och fysiska möten är ett måste eller om det till och med är en tidstjuv. 

Vi reser inte bara till konferenser och möten. Vi tar oss – så gott som dagligen – till jobbet via kollektivtrafiken, bilen eller cykeln. Vardagliga jobbresor som slukar tid och i vissa fall genererar stora utsläpp av växthusgaser.

Måste det vara så eller kan vi göra annorlunda? Här kommer några förslag på vad som skulle kunna vara ett steg mot att dra ner på resandet både för din egen skull men också för miljön. Varför inte initiera en diskussion på nästa arbetsplatsmöte om hur ni vill ha det i framtiden.

Hur ser er möteskultur ut?

Jag vet att vi är många som inte vill tänka på möten. För ibland upplever vi dem som själsdödande, frustrerande och stressframkallande. Men i det här avseendet är det viktigt att tänka på just möten. Vad ska de vara till och hur ska mötesformen se ut? Beroende av vad ni kommer fram till har mötet stor inverkan på resandet och hur du kan använda din tid. Därför är viktigt att skapa en möteskultur som både upplevs som väsentlig och innebär en minskad miljöpåverkan. Som dessutom ger dig tid till annat.

Ibland är distans att föredra!

När man planerar möten där deltagarna arbetar på olika platser är det en bra idé att i första hand använda teknik för distansmöte –  telefon eller Skype. Är man säker på att mötet skulle få ett betydligt sämre resultat kan en överväga möten som innebär att deltagarna reser.

Fråga dig alltid: Är det nödvändigt att resa? Behövs det för att kunna göra jobbet eller finns det andra varianter?

Tips till dig som håller i mötet

Om du bestämmer dig för att ett fysiskt möte ändå krävs, tänk på det här:

  • Sträva efter att det ska det vara möjligt att gå, cykla eller ta sig fram via kollektivtrafiken. Välj det sätt som är mest trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt.
  • När du bedömer kostnadseffektiviteten, se till att räkna med alla kostnader som är relaterade till resan, även i form av förlorad arbetstid.
  • Se också till att den som inte kan resa ges chansen att vara med på distans.

Ambitionen när det gäller tjänsteresor skulle kunna vara att den görs på billigaste sätt med hänsyn tagen till trafiksäkerhet, miljöpåverkan och kostnad. Men förstås måste hänsyn tas till den som reser. Vilka förutsättningar finns och hur ser behoven ut?

När ni kommit överens om er mötes- och resekultur, formulera den så att den är tillgängliga för alla i gruppen och utvärdera den efter ett år. Varför inte utlysa en tävling bland er? Den som ger minst klimatavtryck vinner.


Läs också:

Jobba hemifrån skapar balans i livet – eller?

Fatta smartare beslut med inkluderande möten