Hur ska du få din lön att öka mer än ett par procent varje år? Ibland kan det kännas svårt att påverka löneutvecklingen, men misströsta inte – det finns saker du kan göra för att påverka din lön. Här kommer några tips! 

1. Utnyttja lönerevisionen

Vill du höja din lön behöver du vara tydlig med det mot din lönesättande chef. Fråga din chef vad du kan göra för att höja din lön under utvecklingssamtalet. Hen kanske föreslår att du tar dig an nya arbetsuppgifter, arbetar för att bli bättre på uppgifter du redan har eller att du utbildar dig ännu mer inom din nuvarande tjänst. 

Skriv ner vad ni kommer överens om och se till att ni tillsammans följer upp det under nästa lönerevision. Om du gjort vad som behövdes för att höja din lön, men ändå är missnöjd med den nya lönen ska du be din chef att motivera lönesättningen. Se till att hen är så konkret som möjligt, så du får veta vad du kan göra för att höja din lön. 

2. Bli mer kompetent

Vill fortsätta utvecklas inom din arbetsplats kan kompetensutveckling vara ett bra verktyg för att höja din lön. 

Prata med din chef och er HR-avdelning om vilka möjligheter det finns till tjänstledighet för studier. Kom också ihåg att fråga vilken kompetens organisationen behöver. 

Byter du tjänst inom organisationen när du är färdig med kompetensutvecklingen ska du ha ett nytt lönesamtal. Förbered dig väl inför det samtalet och ta reda på hur lönestatistiken ser ut för motsvarande tjänst inom andra organisationer. 

3. Byt jobb!

Om din arbetsgivare inte ger dig möjlighet att höja lönen, varken genom lönerevision eller genom att röra dig inom organisationen, då kan det vara värt att fundera på om du ska byta jobb. 

Även om man kan tycka att lojalitet mot arbetsgivaren borde löna sig i längden, så fungerar det inte alltid så. Det största lönelyftet får de flesta genom att byta jobb. Enligt en rapport från Medlingsinstitutet höjde personer som bytt jobb under 2009–2013 sin lön med i snitt nästan 20 procent. 

Trivs du på jobbet kan det här kännas trist. Även om du inte bestämt dig kan det vara bra att söka några jobb för att kolla hur läget är på arbetsmarknaden. Vilka andra intressanta jobb finns där ute? Vad är andra arbetsgivare beredda att betala för din kompetens? Ta gärna hjälp av en karriärcoach om du har möjlighet till det, till exempel via ditt fackförbund. 

Gästbloggat av Joakim Svensson, som jobbar med avtalskommunikation på Fackförbundet ST


Läs också:

Utvecklingssamtal <3 lönesamtal = sant!

7 tips inför lönesamtalet