Som chef är det ditt ansvar att förbereda och leda utvecklingssamtalen med dina medarbetare. Samtalens syfte är att utveckla organisationen och att lära dig mer om dina medarbetares prestationer, ambitioner och behov. Här är 5 tips som ser till att du får ut mesta möjliga av dina samtal.

Visa att du förstår och ser vad dina medarbetare gör

Inled utvecklingssamtalet med att tala om medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Hur det går, vad är roligt och sporrande, vilka utmaningar finns? Undersök hur medarbetaren trivs och hur hen upplever arbetsbelastningen.

Ta också reda på om medarbetaren har rätt förutsättningar för att göra jobbet. Finns det något du kan göra som chef för att skapa bättre förutsättningar? Be medarbetaren att beskriva sin största insats och ange vad som varit komplicerat och roligt. Redogör sedan vad du har sett att medarbetaren gjort.

Ta också reda på om medarbetaren har rätt förutsättningar för att göra jobbet. Finns det något du kan göra som chef för att skapa bättre förutsättningar?

Sätt verksamhetens mål i relation till medarbetaren

Resonera om verksamhetens mål, utmaningar och hur det kan komma att påverka den anställda. Det kan exempelvis vara förändringar som krävs för att ni ska nå de uppsatta målen, eller förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden. Prata om vad medarbetaren vill, vad verksamheten behöver och vad du som chef anser.

Säkerställ att kompetensen används på rätt sätt

Undersök om medarbetaren har kompetenser som vanligtvis inte kommer till användning i jobbet. Glöm inte heller att sondera om medarbetaren saknar kompetens för att klara av sitt arbete.

Kompetensutveckling kan vara mycket mer än formell utbildning. Det kan handla om att jobba med andra arbetsuppgifter, delta i ett projekt eller att ha en mentor eller coach att vända sig till.

Skapa dig en uppfattning om önskad framtida utveckling

Fråga vilken utveckling medarbetaren vill ha i framtiden och diskutera vilka möjligheter som finns att uppfylla den önskade utvecklingen.

Glöm inte bort att även tala om ert samarbete i utvecklingssamtalet. Be medarbetaren om respons kring hur du är som chef och förtydliga vilka förväntningar ni har på varandra.

Kom överens om uppföljning och utvärdering

Se till att ni i slutet av samtalet formulerar nya mål, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det kan både röra sig om mål som bidrar till verksamhetens syfte och personlig utveckling. Kom gärna även överens om hur ni ska följa upp och utvärdera målen.

Om du känner att du behöver mer råd inför dina utvecklingssamtal kan du ofta få stöd av en karriärcoach via ditt fackförbund.


Läs också:

Fast i favoriserings-fällan? Här är 5 tips för ett objektivt ledarskap

Chefens syn på makt – en nyckel till god arbetsmiljö