Internationell handel kan vara en motor för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Att handla med omvärlden kan höja levnadsstandarden i länder genom att skapa nya arbetstillfällen, leda till ekonomisk diversifiering och tillväxt. För utvecklingsländer, som ofta kännetecknas av att ha mindre inhemska marknader, kan export vara en av nycklarna till ekonomisk utveckling.

Kan internationell handel stärka arbetsrätten? 

En vanlig invändning mot global handel är att det leder till att arbetare i fattigare länder utnyttjas och miljön skadas. Syftet med min fältstudie var att undersöka internationell handel som ett sätt att skapa mer export och samtidigt bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn.  

Jag har inriktat min studie på EU:s handelspreferens The special incentive arrangement for Sustainable Development and Good Governance, vanligen benämnt ”GSP+”. Genom att intervjua olika intressenter i Sri Lanka har jag hittat bevis för hur handelspreferensen GSP+ varit ett incitament för att förbättra såväl arbetsrätt som mänskliga rättigheter i landet.  

En representant från International Labour Organization (ILO) vittnade till exempel om hur speciellt exportsektorer i Sri Lanka har jämförelsevis goda arbetsförhållanden. Ett annat exempel är hur EU genom sina handelsförbindelser kunnat stoppa Sri Lanka från att verkställa dödsstraff.  

Sri Lanka har utvecklats snabbt 

En fantastisk sak jag slogs av medan jag gjorde mina intervjuer var hur positiv och framåtblickande inställning intervjupersonerna hade. Sri Lanka har utvecklats väldigt snabbt under de tio år som gått sedan inbördeskriget tog slut. På senare år har landet integrerats mer med omvärlden, till exempel genom att skriva på flera handelsavtal och lätta på visumrestriktioner.  

Framåtanda ställdes på ända  

Det var mitt i denna starka framgång som landet drabbades av de fruktansvärda attacker som skedde på påskdagen i år. Hundratals människor fick sätta livet till i terrorattentaten på kyrkor och hotell landet över.  

På grund av attackerna kommer landet troligen drabbas även ekonomiskt framöver. Den viktiga turismsektorn har redan tagit en hård smäll sedan attackerna och det finns en risk att internationella företag lämnar landet på grund av de känner sig osäkra. En sådan utveckling drabbar ofta de fattigare först, där till exempel människor i turismnäringen förlorar jobbet. En annan oroväckande utveckling som skett sedan terrorattentaten är att folkhopar attackerat muslimägda butiker och moskéer.

Handel för fortsatt demokrati och utveckling 

Sri Lanka, som har allmänna val senare i år, står nu vid ett vägskäl. Vissa jag pratade med i landet önskade en auktoritär ledare. Samtidigt kan den starka utveckling landet sett på senare år återupptas, men då får vi inte vända landet ryggen. Omvärlden måste fortsätta interagera med Sri Lanka. Ett sätt att göra det är genom fortsatt handel. 


 

 

Hannes Berggren studerar Politices kandidatprogram vid Lunds universitet. Han är studentmedlem i Fackförbundet ST blev tilldelad STs internationella stipendium för att utföra sin fältstudie i Sri Lanka under våren 2019.

 

 


Läs också:

Kan menskoppar öka jämställdheten i Uganda?

Hur ser kvinnors situation ut på den indiska arbetsmarknaden?

Skriv uppsatsen utomlands och få skjuts i karriären

Skriv en kommentar

x