Varför ska ett möte vara inkluderande och jämställt? Ja du, möten är många gånger till för att tillsammans komma vidare i en fråga. Om det finns en förhoppning om att fatta beslut demokratiskt så behöver alla få komma till tals på lika villkor, något som jämställdhet är en förutsättning för.

Allvarligt – hur tråkigt är det inte när alla inte får komma till tals utan några utser sig själva till åsiktsföreträdare och levererar sina åsikter som om de vore sanningar.

Vid många möten tas avgörande beslut kring hur man ska gå vidare med en fråga, en process eller liknande. Att vara mötesdeltagare kan därför många gånger likställas med att vara beslutsfattare.

Inkludera i planering och genomförande

Genom några enkla grepp kan du säkerställa att fler personer får uttrycka sina åsikter – en inte oväsentlig demokratisk princip!  TCO har tillsammans med Sara Haraldsson, grundare av Maktsalongen, tagit fram en handbok för jämställda möten (=demokratiska möten).

Handboken är riktad till de som verkar inom fackföreningsrörelsen, med fokus på årsmöten, därför är tipsen skrivna med medlemmar som utgångspunkt. Innehållet går däremot minst lika bra att använda i andra mötessammanhang där beslut ska fattas och deltagarna är många till antalet.

6 tips för mer inkluderande möten

 1. Få alla inbjudna att vilja delta. Här är nyckeln att förklara för de inbjudna vad syftet med mötet är och vad de har möjlighet att påverka om de går på mötet.
 2. Skapa engagemang i förväg. Engagera medlemmarna innan de bjuds in till mötet genom att fråga vad de vill diskutera eller att få dem att skriva motioner. På så sätt säkerställs att de frågor som lyfts utgår från vad medlemmarna faktiskt är intresserade av att diskutera.
 3. Gör eventuellt material enkelt och tillgängligt.  Om det finns underlag som mötesdeltagarna ska förbereda sig med ska det vara enkelt att hitta i det och du ska lätt kunna skapa dig en överblick. Tänk på att skriftligt material kan vara utestängande, så varför inte spela in ett ljudklipp, en podd eller en film som komplement?
 4. Börja mötet med att gå igenom hur det kommer fungera. Att känna sig trygg i, och förstå, mötesformalian är en förutsättning för att kunna ta nästa steg och våga göra sin röst hörd.
 5. Rätt förutsättningar kan ge fler talare. Det finns metoder att använda för att få till ett brett spektrum av talare. Här är några olika förslag som författaren listar:
  • Förstagångstalare hamnar högst upp på talarlistan.
  • De som deltar vid sitt första stora möte hamnar högst upp på talarlistan.
  • Begränsa tiden för de talare som redan har fått yttra sig.
 6. Ge plats för utvärdering. När mötet är avklarat är det viktigt att samla in deltagarnas erfarenheter av det för att se hur de upplevde mötet. Även mötesarrangörerna bör göra en egen utvärdering.

  Läs också:

Det är dags att vi börjar prata mer om ålderism

Andas, nu ska vi snacka kvotering

Får chefen bestämma allt?