Som medlem i ett fack har du stöd från ett globalt nätverk med 207 miljoner medlemmar. På bilden ser vi en samling fackliga representanter från Argentina, Brasilien, Colombia, Chile, Dominikanska republiken, Mexiko, Peru, Spanien och Uruguay på en konferens för sektorn UNI Finance (banksektorn)  

Svenska fack stöttar arbetare världen över

Det fackliga arbetet bedrivs inte bara på nationell nivå. I takt med den ökade globaliseringen och att allt fler företag har verksamhet i flera länder så behöver även det fackliga arbetet organisera sig globalt. Att göra praktik på ett globalt fack är en fantastisk möjlighet att få lära sig mer om hur det internationella fackliga arbetet fungerar och få en inblick i hur facklig organisering kan bidra till utveckling och en bättre värld. Som medlem i ett svenskt fack är du med och stöttar det internationella fackliga arbetet och bidrar med solidaritet till arbetare världen över.

Så ser det internationella fackliga arbetet ut

Precis som att det finns olika fack för olika yrkesgrupper och sektorer i Sverige så består det internationella fackliga samarbetet av flera olika organisationer och sammanslutningar. Dels finns världsfacket International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC är en global sammanslutning för fackliga organisationer och representerar 207 miljoner medlemmar i 331 medlemsorganisationer från 163 länder.
Samtidigt finns det globala fack som är indelade efter olika sektorer. Nästan alla svenska fack är med i en centralorganisation som i sin tur är medlem i både globala fack och världsfacket ITUC.  

Till exempel så är Fackförbundet ST en del av centralorganisationen TCO som tillsammans med de andra centralorganisationerna LO och SACO driver organisationen Union to Union som koordinerar fackliga utvecklingsprojekten runt om i världen. ST är även med i det globala facket Public Service International (PSI), vilket är fackförbundet för offentligt anställda runt om i världen.

UNI Americas – en del av det globala

Jag gör praktik på det globala facket UNI Global Union som representerar den privata tjänstemannasektorn inom en rad olika branscher, bland annat handel, finans och omvårdnad. UNI bedriver sitt arbete inom fyra olika regioner, där UNI America är en av dem. Det är en av de största regionerna och täcker alla länder från Kanada i norr till Chile i söder.

Huvudkontoret för UNI Americas ligger i Montevideo, Uruguay. Här arbetar 13 personer som alla har ansvar över en varsin sektor och de koordinerar de fackliga utvecklingsprojekt som bedrivs i de olika länderna. De svenska projekten finansieras via Union to Union, men UNI America hanterar även utvecklingsprojekt från Tyskland och Finland. Det är genom Union to Union som jag gör min praktik.

Inom vår sektor arbetar det många timanställda som hela tiden måste vara tillgängliga när chefen ringer, och det skapar oro och stress som gör det svårt att ha ett liv utanför arbetet. Men tack vare UNI har vi kunnat förhandla fram kollektivavtal och bättre villkor, säger María José Lopéz, representant från Federación Uruguaya de la Salud.

Många utmaningar för det fackliga arbetet i Amerika

Syftet med dessa utvecklingsprojekt är att utbilda och stötta lokala fackföreningar så att de i sin tur kan utbilda sina medlemmar i fackligt arbete och fackliga rättigheter samt bedriva informationskampanjer och andra aktiviteter. Det är ett omfattande och viktigt arbete, och utmaningarna är många. En av de allvarligaste är det systematiska våldet och de trakasserier som både stater och företag utövar mot fackligt aktiva. Enligt ITUC:s årliga rapport så har 19 fackligt aktiva mördats i Colombia bara under 2017.

En annan utmaning är den stora uppdelningen som råder inom det fackliga arbetet i många länder. Till exempel så är de anställda på banken Santander i Chile utspridda i över 30 olika fackförbund, vilket försvårar samarbete och förhandlingar med arbetsgivaren. Slutligen så finns det en utbredd informell arbetssektor i flera länder, i exempelvis Perú utgör den 70 % av den totala arbetsmarknaden, något som skapar stor osäkerhet bland arbetare. De tvingas ofta jobba långa dagar med låg eller ingen ersättning och har svårt att spara till pensionen.  

UNI Americas hjälper de lokala facken att utvecklas och få starkare representation i sina hemländer.  

Livet som praktikant på UNI Americas

Att vara praktikant på UNI Americas är spännande och lärorikt. Som praktikant hjälper jag till med allt möjligt på kontoret, det kan handla om att planera en konferens för fack från flera länder inom en sektor eller se till att alla projekt redovisas korrekt. 

Det bästa med praktiken är att jag får chansen att träffa människor från olika länder och ta del av deras historier och följa deras kamp för ett bättre samhälle. Alla fackligt aktiva jag möter är övertygade om att det internationella stödet är avgörande för att de ska lyckas, men att det är minst lika viktigt att engagemanget börjar på lokal nivå.  

En insikt jag kommer ta med mig från praktiken är att det fackliga arbetet inte bara hjälper enskilda arbetare, utan är även en viktig del samhällets utveckling. Det skapar stabila arbetsmarknader där anställda har kollektivavtal med anställningsskydd, skälig lön, sjukersättning och pension. Dessutom kommer jag att ta med mig den kämparglöd som finns i regionen och vetskapen om att även en liten manifestation är ett steg framåt i kampen. Det internationella fackliga arbetet är nyckeln till en bättre värld och jag är tacksam över att få vara en del av det arbetet.  


Sofia Söderin gör praktik på UNI Americas genom Union to Union. Sofia är studentmedlem i Fackförbundet ST och gillar att resa. Är ett Harry Potter-fan av högsta rang som föredrar te framför kaffe och som älskar att sjunga kareoke trots en viss fallenhet för falsksång.

 

 

 

 

 


Läs också:

Hur ser kvinnors situation ut på den indiska arbetsmarknaden? 

En inblick i det globala fackliga solidaritetsarbetet

Skriv uppsatsen utomlands och få skjuts i karriären

Skriv en kommentar

x