Du har säkert hört att vi ska skilja på vad som är viktigt och vad som är bara är bråttom. Allt för få av oss har dock gjort tydligt för oss själva vad som avgör om något är viktigt. Då blir det lätt att allt som är bråttom känns viktigt.

För att skapa balans i ditt arbetsliv behöver du prioritera målmedvetet istället för att bara välja uppgift efter brådska. Här är fem åtgärder som du bör pröva för att göra ditt arbetsliv mindre stressigt.

1. Vad är viktigt på riktigt?

Gör tydligt för dig vad som avgör om något du har att göra är viktigt. Skriv en lista i stil med: “Något jag ska göra är viktigt om …”.

2. Hur bidrar uppgiften till att uppfylla dina mål?

Ta en titt på listan. Finns målen som du ansvarar för att uppfylla i listan? Om inte, lägg till dem! Om inte uppgifterna som faktiskt bidrar till de mål du bestämt dig för att uppnå är med, vad är då viktigt?

3. Var specifik när du sätter mål

Se på dina mål. Är de så specifikt formulerade att du har lätt att komma på vilka uppgifter du har att göra som bidrar till dem? Det är nämligen ett bra mått på om målen är specifika nog.

4. Prioritera dina uppgifter

När det är tydligt för dig vad som avgör om något är viktigt, märk upp de viktiga uppgifterna i din ”att göra-lista” så du tydligt ser vad du bör prioritera. Rangordna sedan de uppgifter som förfaller snarast.

5. Säg nej med gott samvete

När det dyker upp något brådskande som ska göras, stäm av om det är viktigt eller inte mot kriterierna du formulerade tidigare. Om det är brådskande och men inte viktigt kan du säga “nej” eller “ja, men senare” med gott samvete.

Du kan så klart göra undantag om:

  • det går väldigt fort att göra (det är sällsynt)
  • det är något som väger tyngre för verksamheten som helhet än det viktiga du har att göra nu
  • om kollegan som behöver din hjälp är någon du själv behöver hjälp av då och då
  • du rätt och slätt vill prioritera detta och gladeligen tar konsekvensen av din omprioritering

David Stiernholm, struktör och författare till böckerna Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar! och Målmedveten – prioritera rätt och säg nej med gott samvete.


Läs också:

Förstå din stress – och gör något åt den

Undvik onödig stress med hjälp av din chef

Vem blir sjuk av stress?

x