Hur vi än lever våra liv kommer det då och då ett vägval, så också i yrkeslivet. Du kanske vill byta jobb, starta eget eller lära dig ett helt nytt yrke, vilket kan vara riskabelt. Men det finns sätt att ta språnget ut i det okända utan att tumma alltför mycket på tryggheten.

Det finns många olika anledningar till att vilja pröva något nytt. Kanske har du börjat vantrivas i din nuvarande anställning? Kanske börjar du ana att dina kunskaper blivit inaktuella? Kanske fick du nyss ett erbjudande som du alltid drömt om?

Att ge sig ut i en karriärövergång behöver dock inte alltid vara så riskabelt. Det finns en mängd regelverk och möjligheter som ger dig extra hängslen och livrem.

Hälften vågat, hälften vunnet – eller?

Livet är ett äventyr. Att våga pröva något nytt och lyckas är oerhört stimulerande. Men tänk om det slutar i katastrof? De flesta av oss vill ha lagom med spänning och minimera osäkerheten.

På din ena axel sitter fröken Äventyr och viskar ”våga”! Men på din andra axel har du fru Trygghet som säger ”du vet vad du har, men inte vad du får”.

Att ge sig ut i en karriärövergång behöver dock inte alltid vara så riskabelt. Det finns en mängd regelverk och möjligheter som ger dig extra hängslen och livrem. Oavsett vilken väg du väljer att gå.

Om du funderar på att byta jobb

Att byta jobb är ofta ett bra drag om du vill utvecklas. Ny lön, nya möjligheter, nya kolleger. Men samtidigt läskigt; du vet inte vart du hamnar, du trillar längst ner på las-listan och tänk om du tvingas börja som provanställd! Lugn, du kanske inte behöver säga upp dig för att du byter jobb. Be om tjänstledigt i stället! Det ger extra trygghet i karriärövergången.

En del kollektivavtal ger dig rätten att vara tjänstledig från din gamla anställning under en begränsad tid då du prövar ett annat jobb. Kolla om det är så där du jobbar! Och även om du inte har den rätten finns inget juridiskt som hindrar din chef från att ge dig tjänstledigt några månader. Kanske har det hänt innan på din arbetsplats så att det finns en praxis. Fråga!

Tänk på att det vid en överenskommelse om tjänstledighet är bra att även enas om vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och komma tillbaka i förtid.

En del kollektivavtal ger dig rätten att vara tjänstledig från din gamla anställning under en begränsad tid då du prövar ett annat jobb. Kolla om det är så där du jobbar!

Tänk även på att se över vilka möjligheter som finns för att byta jobb internt. Många större arbetsgivare ser gärna att de anställda växer inom organisationen. Då upphör aldrig den gamla anställningen och du behöver inte ta några risker. Signalera till chefen eller kanske chefens chef att du är intresserad av andra tjänster inom organisationen.

Om du vill börja studera

Strukturomvandlingarna går allt snabbare. Fler och fler upptäcker att deras yrke, eller kanske hela branschen, håller på att försvinna. Då kan det vara klokt att sätta sig i skolbänken igen. Du har enligt lag rätt att vara tjänstledig från jobbet för att studera. Din chef kan inte säga nej. Men tänk på att vara ute i god tid, för arbetsgivaren har rätt att skjuta ett halvår på starten för din ledighet. Annars finns inte många begränsningar i denna lag.

Alla slags utbildningar kvalificerar för ledighet så länge de har någon typ av studieplan eller kursplan. Det är du som bestämmer omfattningen på ledigheten, så det är fullt möjligt att kombinera studierna med en eller två dagars arbete per vecka. Och det finns möjlighet att ångra sig och komma tillbaka till gamla jobbet i förtid.

Det finns faktiskt en lag som ger dig rätt att vara tjänstledig i sex månader för att pröva vingarna som egenföretagare.

Förverkliga drömmen om att starta eget

Det finns faktiskt en lag som ger dig rätt att vara tjänstledig i sex månader för att pröva vingarna som egenföretagare. Du måste vara tjänstledig på heltid och det får inte vara en verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivares. Kanske är denna lag ett sätt för dig att med hängslen och livrem förverkliga drömmen om att bli egenföretagare med lite mer frihet? Blir det platt fall, kan du alltid gå tillbaka till ditt vanliga kneg efter tjänstledigheten.

Många gånger är det fullt möjligt att leva ut sitt stora intresse på fritiden, vid sidan av jobbet också. Här hittar du inspiration: Får jag ha en bisyssla vid sidan av jobbet?


Läs också:

Läskigt att byta jobb? Du kan ha rätt till tjänstledighet!

Hur får jag chefen att se allt bra jag gör?

Så kan chefen bli en förebild på jobbet