Jag har vid flera tillfällen den senaste tiden hört sägas ”osäkerhet är det nya normala”. Bland annat läste jag ett nyhetsbrev från tankesmedjan Futurion där de skrev om vad som behövs för att möta osäkerhet och om trygghetssystem som inte hänger med i utvecklingen.

Kanske stämmer det på sätt och vis samtidigt som det också känns helt fel. Rent av omodernt. Självklart ändras förutsättningar snabbare än någonsin tack vare den tekniska utvecklingen, och det ställer krav på att vi som människor men även trygghetssystemen är flexibla och hänger med i utvecklingen.

Men det betyder inte att vi ska acceptera att osäkerhet ska vara det nya normala. Tvärtom. När det krävs en hög takt av utveckling och flexibilitet är säkerhet och trygghet än mer viktigt. För att våga vara flexibel måste tryggheten finnas som grundplatta. Här ser jag att fackförbund spelar en stor roll: bra villkor, hållbar arbetsmiljö och trygga anställningar.

Det betyder inte att vi ska acceptera att osäkerhet ska vara det nya normala. Tvärtom.

Unga vill också ha trygghet

I undersökningen Workforce 2020 (genomförd av Ungdomsbarometern) kan vi se att på frågan hur viktigt det är med en fast anställning svarar 62 % av 25–29-åringarna mycket viktigt och 27 % ganska viktigt. På följdfrågan om vilka skäl är, så svarar 68 % att det är för att kunna planera för framtiden (exempelvis ekonomisk trygghet, att köpa bostad). Undersökningen talar ett tydligt språk: dagens och framtidens arbetskraft vill ha trygghet.

När vi förhandlar med arbetsgivarna om vilka förutsättningar och avtal som ska gälla så talar även det sitt tydliga språk.

Snart kommer vi kunna presentera hur det har gått i förhandlingarna med Arbetsgivarverket, där vi förhandlar om löner och villkor i ett avtal som berör cirka 100 000 anställda inom staten.

Men utifrån de rapporter som tas fram med spaningar om framtiden och med åsikter från framtidens arbetskraft kan jag konstatera att det är trygghet som är det nya svarta, och om arbetsgivarna i framtiden vill ha de bästa medarbetarna så måste de satsa på trygga anställningar och schyssta villkor.


Läs också:

Det här behöver Millennials för att hålla länge i arbetslivet

Har du koll på din visstidsanställning

Kommer en robot ta över ditt jobb i framtiden?

Skriv en kommentar

x