Obegränsat med arbetsuppgifter och flytande arbetstider är verkligheten för många. Då är det viktigt att själv kunna sätta gränser. Men kom ihåg att chefen är ytterst ansvarig – du har rätt till stöd.

I dagens arbetsliv lurar många faror som hotar att slita ut dig i förtid. Kanske har du för jämnan fler arbetsuppgifter än vad du kommer hinna med. Kanske är kulturen i gruppen präglad av konkurrens och flytande arbetstider. Om det dessutom är otydligt hur hög kvalitet det ska vara på genomfört arbete riskerar många av oss att jobba för mycket.

Ansvaret ligger inte bara på dig

Det är bra att lära sig att själv sätta gränser. Mina kollegor har tidigare skrivit om konsten att säga nej och om ungas utmaningar med att ta för stort ansvar. Men glöm aldrig att arbetsgivaren har en formell skyldighet att inte lämna dig i sticket. Och ett praktiskt intresse av att skapa bra förutsättningar för medarbetarna. Chefen är ditt stöd.

Du har rätt att få veta: 

  1. Vilka arbetsuppgifter du ska utföra.
  2. Vilka resultat som förväntas.
  3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på.
  4. Vilka uppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.
  5. Vilka befogenheter du har.
  6. Vem du ska vända dig till om du har frågor om punkterna 1-5.

De här rättigheterna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Be om hjälp om du behöver det

En bra introduktion till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är grundbulten. Utöver det måste det finnas någon man kan fråga, någon som kan. Om det inte räcker med arbetskamrater, måste arbetsgivaren se till att det finns en chef eller arbetsledare med rätt befogenheter tillgänglig.

Var inte rädd för att fråga. Om du inte lyfter dina svårigheter kanske ingen annan upptäcker dem innan det är för sent. Otydlighet och hög arbetsbelastning är en dålig kombination som ytterst kan leda till olika typer av utmattningssyndrom.


Läs också:

Vem blir sjuk av stress?

Våga säga att du inte har tid

7 saker du kan göra om du har dålig arbetsmiljö